Vad händer om jag säger upp min försäkring?

När försäkringen upphör, upphör också rabatten på den försäkring som avslutas.