Vad har Länsförsäkringar för Bic/Swift-adress?

Vi samarbetar med DNB vad gäller utlandsbetalningar. Normalt räcker det med att uppge Länsförsäkringars BIC/SWIFT-adress ELLFSESS, men om den utländska avsändarbanken kräver uppgift om vår täckningsbank så är deras BIC/SWIFT-adress DNBANOKK.

Hjälpte det här svaret dig? 571 av 1310 har fått hjälp av svaret