Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Om Länsförsäkringar lämnar ut dina uppgifter till mottagare utanför EU- och EES-området, vidtar Länsförsäkringar lämpliga skyddsåtgärder för säkerställande av att dina rättigheter och friheter tillvaratas såsom exempelvis genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal.

Hjälpte det här svaret dig? 2 av 6 har fått hjälp av svaret