Vad är viktigt att tänka på när man köper solceller?

Solcellsinstallation är elinstallationsarbete och ska utföras av registrerade elinstallationsföretag. Innan du väljer företag som ska hjälpa dig med installationen säkerställ att:

  • bolaget är registrerade för att få göra elproduktionsanläggningar.
  • det finns svensk bruks- och säkerhetsanvisning för all de CE-märkta delarna som ingår i solcellsanläggningen.

Då det är du som har fått solceller installerat på ditt tak är du enligt lagar och regler skyldig att återkommande se till att elanläggningen ger betryggande säkerhet mot person- och sakskada.

 

Hjälpte det här svaret dig? 33 av 63 har fått hjälp av svaret