Ska man snöröja på tak med solceller?

I en undersökning som vi gjorde tillsammans med undersökningsinstitutet RISE kan snöröjning innebära en skaderisk för solcellerna, men också för privatperson att befinna sig på tak utan rätt säkerhetsannordningar. Därför avråder vi snöröjning på tak med solceller på.

Hjälpte det här svaret dig? 2 av 2 har fått hjälp av svaret