Ska man snöröja på tak med solceller?

För att inte skada solcellerna är det bäst att undvika att snöröja sina paneler. Det visar ett vetenskapligt test som forskningsinstitutet RISE genomfört på uppdrag av Länsförsäkringars Forskningsfond.

Solpanelsanläggningar är konstruerade för att tåla de snözoner de är gjorda för. Vid extremväder kan det dock vara nödvändigt att ändå röja sina paneler. Av de testade metoderna var snöhyveln den metod som gav bäst resultat utifrån testets kriterier. Lämna dock alltid ett antal centimeter snö kvar för att undvika att komma i direkt kontakt med panelerna.

Om solcellstak och snöröjning

 

Hjälpte det här svaret dig? 27 av 30 har fått hjälp av svaret