Hur beskattas sjukvårdsförsäkringen?

När du tecknar vår sjukvårdsförsäkring till dina anställda kommer de förmånsbeskattas med 60 procent av premien (månadskostnaden), och du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet. Hela premien och arbetsgivaravgiften är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen.

När du som näringsidkare i enskild firma eller handelsbolag tecknar sjukvårdsförsäkringen till dig själv kommer du inte att förmånsbeskattas för någon del av premien. Endast 40 procent av premien är avdragsgill vid inkomstbeskattningen.

Hjälpte det här svaret dig? 46 av 83 har fått hjälp av svaret