Lämnar Länsförsäkringar ut uppgifter till polis eller annan myndighet?

Dina personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter, om Länsförsäkringar är skyldiga att göra det enligt lag. I samband med tvister och andra förfaranden för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kan personuppgifter också komma att lämnas ut till domstolar, nämnder och motparter.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 1 har fått hjälp av svaret