Hur gäller försäkringen om jag krockar med ett annat fordon?

Om felet till olyckan är ditt ersätter trafikförsäkringen, som är obligatorisk, skadorna på den andra bilen och personskador på dig och övriga inblandade. Har du en helförsäkring ersätter försäkringen även kostnaden för skadorna på din bil. Om det är den andra bilen som orsakat olyckan ersätter den bilens trafikförsäkring skadorna på dig och din bil.

Hjälpte det här svaret dig? 271 av 416 har fått hjälp av svaret