Kan jag göra ändringar efter att jag börjat ta ut min pension?

Det är bra att göra dina ändringar innan du går i pension, eftersom det inte är säkert att du kan göra dem efter att du börjat ta ut din pension.

Kontakta din rådgivare om du har frågor.

Hjälpte det här svaret dig? 15 av 30 har fått hjälp av svaret