Jag är inte så aktiv själv och har därför valt breda fonder – hur gick det för breda fonder 2021?

Med breda fonder som placerar på olika marknader och tillgångsslag
sprider man riskerna på flera marknader och i blandfonder även i flera
olika tillgångsslag. Nedan visas fonder som placerar globalt i vårt utbud med högst avkastning.

Det här är några av våra breda fonder i vårt utbud och deras avkastning
under 2021.

Fond Utveckling 2021 i procent
Länsförsäkringar Global Indexnära 35,2
Länsförsäkringar Global Vision B 34,8
Länsförsäkringar Global Klimatindex 33,3
Länsförsäkringar Sparmål 2065 31,7
Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential A 29,5
Hjälpte det här svaret dig? 1 av 1 har fått hjälp av svaret