Hur värderar ni saker som förstörs eller stjäls?

Vår målsättning är att ersätta dig med marknadsvärdet av båten, motorn eller tillbehöret. Med marknadsvärde menar vi återanskaffningskostnaden för egendomen med hänsyn tagen till ålder och skick. Om inte marknadsvärdet kan fastställas använder vi oss av en värderingstabell som du hittar i villkoret.

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 84 har fått hjälp av svaret