Hur kommer det sig att det uppstått ett överskott?

Vi sätter alltid priset för våra försäkringar med säkerhetsmarginal och med utgångspunkt från aktuell statistik  om sjuklighet och dödlighet. Nu har det glädjande nog visat sig att det verkliga utfallet under en längre tid blivit bättre än vi räknade med.