Hur kommer det sig att det uppstod ett överskott?

Vi sätter alltid priset för våra försäkringar med säkerhetsmarginal och med utgångspunkt från aktuell statistik  om sjuklighet och dödlighet. Det verkliga utfallet blev under en längre tid bättre än vi räknade med. Bland annat så återvände fler snabbare till arbetet efter sjukdom vilket gjorde att tiden för utbetalning av ersättning från en sjukförsäkring minskade.