Från när gäller rabatten och hur länge?

Rabatten gäller från och med den 1 juli 2019 fram till 1 oktober 2020. Rabatten gällde ett år i taget för att omprövas varje år. Utifrån den påverkan vi ser att den pågående Coronakrisen riskerar att ha på våra kunders  ekonomi så har vi valt att låta rabatten ligga kvar ytterligare ett kvartal till 1 oktober 2020.