Dataportabilitet

Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Länsförsäkringar behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

Ansökan om dataportabilitet kan göras på samma sätt som ansökan om registerutdrag. En förutsättning för att du ska kunna ta emot den elektroniska kopian är att du identifierat dig och angett från vilka bolag inom länsförsäkringsgruppen du önskar få information från.

Hjälpte det här svaret dig? 7 av 9 har fått hjälp av svaret