Behöver jag fortsättnings- eller seniorförsäkringen?

Både fortsättnings- och seniorförsäkring är tänkt att vara en ekonomisk hjälp till din familj eller annan person om du går bort. Beloppet som betalas ut från de erbjudna försäkringarna är relativt låg och kan därmed anses vara en begravningshjälp mer än ett fullgott ekonomiskt skydd till efterlevande. Om du tror att detta skulle vara till hjälp för efterlevande tackar du ja till erbjudandet genom att betala in den summa som står på betalningsavin du fått.