Är en förlossningskada ett olycksfall?

Nej, en skada som uppkommer genom en medicinsk behandling eller undersökning är inte ett olycksfall i försäkringssammanhang.

Hjälpte det här svaret dig? 7 av 45 har fått hjälp av svaret