MiFID II

Starkare kundskydd för dig som handlar med finansiella instrument

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

MiFID II stärker kundskyddet

Den 3 januari 2018 infördes regelverket MiFID II i Sverige. Det är en EU-lagstiftning om värdepappersmarknaden och en uppföljare till MiFID som infördes 2007. Syftet är att du som kund ska få ännu starkare skydd och tydligare information när du handlar med finansiella instrument, exempelvis fonder och aktier. 

Vad är MiFID?

MiFID, som står för Markets in Financial Instruments Directive, är en EU-lagstiftning som började gälla i Sverige den 1 november 2007. Direktivet reglerar handeln med värdepapper och ställer bland annat krav på att värdepappersbolag och handelsplatser har en lämplig organisation för sin verksamhet. Direktivet innebär även att du som kund får ett ökat skydd genom information kring och hanteringen av de finansiella instrument som du handlar. 

MiFID II innebär

Kostnader & avgifter visas tydligare

Du kommer tydligare att se kostnader och avgifter som du betalar för exempelvis fonder. Du kan också se hur avgifterna påverkar din avkastning.

Tydligare information i rådgivningsmöten

Innan en order läggs efter ett rådgivningsmöte kommer du att få en portföljjämförelse. Den jämför dina tillgångar idag med det förslag som ni kommit fram till. 

Frågor om medborgarskap

Privatpersoner som handlar med finansiella instrument behöver ett nationellt ID som består av personnummer och landskod. Därför kommer vi att fråga dig om vilket/vilka medborgarskap du har. 

Provisioner och kvalitetshöjande åtgärder

Reglerna innebär i korthet att provisoner inte får hindra värdepappersinstitut att agera utifrån kundens bästa, och att de provisoner som ges eller tas emot av ett värdepappersinstitut måste användas för att höja kvaliteten på de tjänster som erbjuds.

Passandebedömning

Vi behöver säkerställa att den placering du vill göra passar dig och inte är mer riskfylld än du tänkt dig. Därför kommer du att få svara på frågor om din kunskap, en så kallad passandebedömning. Bedömningen görs på Mina sidor eller i ett rådgivningsmöte. 

Bästa orderutförande

När du lägger en order kommer vi att utföra den för att uppnå det bästa resultatet för dig utifrån pris och kostnad.

Företag behöver en LEI-kod

Från den 3 januari behöver du som företagskund en LEI-kod för att kunna lägga en aktieorder. LEI står för Legal Entity Identifier och är en 20-siffrig unik kod. 

Information om kundkategorisering

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper delas in i olika kundkategorier. Syftet med denna indelning är att ge kunden det skydd som kunden enligt lagen har rätt till utifrån kundens förutsättningar.

 • Försäkringar

  Du har fått kostnadsbeskedet för att du har ett fondkonto, ISK, IPS eller aktiedepå hos oss.

  Det är ingenting du ska betala. Syftet är att du ska få mer information över vilka kostnader du haft i dina placeringar under 2018 och hur de har påverkat utvecklingen av din investering.

  Du behöver inte göra någonting på grund av utskicket.

  Kostnadsbeskedet är ett utskick som vi gör enligt EU-regelverket Mifid II.


  Hjälpte det här svaret dig? 553 av 1006 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Banken är av kundskyddsskäl skyldig att bedöma om typen av värdepapper är "passande" för dig som investerare, det vill säga att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med en viss typ av värdepapper. Som kund kan du välja att utföra en order utan passandebedömning eller trots att banken inte bedömt det finansiella instrumentet passande för dig.


  Hjälpte det här svaret dig? 31 av 48 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Banken har lagkrav på att säkerställa att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med en viss typ av värdepapper.

  Du kan lägga order utan att svara på frågorna, men då måste Banken informera att Banken inte bedömt det finansiella instrumentet som passande för dig samt ställa frågorna vid nästa tillfälle.


  Hjälpte det här svaret dig? 18 av 24 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  I och med MiFID II har vi som bank ett lagkrav på att samla in uppgifter om medborgarskap på privatpersoner som antingen handlar med värdepapper själva, som vårdnadshavare, som fullmaktshavare eller i egenskap av enskild firma.


  Hjälpte det här svaret dig? 7 av 12 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det är förkortningar för Nationellt ID.


  Hjälpte det här svaret dig? 24 av 39 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  På samma sätt som företag kommer identifieras med LEI, så kommer privatpersoner att identifieras med nationella ID. Ett nationellt ID består av landskod + identitetsnummer, för svenska medborgare är det landskoden SE + personnummer "SE8501010101". Andra länder har andra identitetsnummer, som exempelvis passnummer.


  Hjälpte det här svaret dig? 75 av 133 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Med MIFID II kommer ett krav att vi som bank ska se en värdepappersflytt där ett ägarbyte skett som en transaktion. Vi ska också transaktionsrapportera den till Finansinspektionen (precis som alla andra värdeppappersaffärer). Den stora skillnaden är att du behöver meddela oss om det är ett ägarbyte eller inte när du ber oss att utföra en värdepappersflytt. I övrigt så är det ingen skillnad varken för lämnaren eller mottagaren.


  Hjälpte det här svaret dig? 20 av 27 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  I och med MiFID II har vi som bank ett lagkrav på att samla in uppgifter om medborgarskap på privatpersoner som antingen handlar med värdepapper själva, som vårdnadshavare, som fullmaktshavare eller i egenskap av enskild firma.


  Hjälpte det här svaret dig? 7 av 12 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Precis som tidigare så lägger du ordern hos en handläggare på ett av våra kontor. Det som är nytt är att de kan behöva fråga dig om ditt namn, födelsedag, medborgarskap och personnummer (eller motsvarande i andra länder).


  Hjälpte det här svaret dig? 6 av 72 har fått hjälp av svaret