Provisioner och kvalitetshöjande åtgärder

Reglerna om de tredjepartsersättningar som lämnas eller tas emot av ett värdepappersinstitut i samband med tillhandahållande av alla typer av investeringstjänster och sidotjänster regleras i Finansinspektionens föreskrifter, samt i lagen om Värdepappersmarknaden. Reglerna innebär i korthet att provisoner inte får hindra värdepappersinstitut att agera utifrån kundens bästa, och att de provisoner som ges eller tas emot av ett värdepappersinstitut måste användas för att höja kvaliteten på de tjänster som erbjuds.

Nyhetsbrev och Webbutbildning

I nyhetsbrevet Sparutsikter får du tips och nyheter om privatekonomi, finansmarknader och placeringsförslag samlat på ett ställe. Som en del av Sparutsikter hittar du Investeringshjälpen som innehåller våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen till stöd för ditt sparande. Vill du på egen hand lära dig mer om fonder så tillhandahåller Länsförsäkringar en webbutbildning som du hittar här: Fondskolan

Brett utbud av produkter

Länsförsäkringar tillhandhåller ett brett produktutbud som innehåller exempelvis aktier och fonder, såväl egna som via samarbetspartners.

Som kund hos oss har du har tillgång till ett fondutbud om ca 1000 fonder. Utbudet innefattar Länsförsäkringars egna fonder samt fonder förvaltade av ledande fondförvaltare både i Sverige och utomlands.

Som en del av vårt fondutbud har du tillgång till ett antal hållbarhetsinriktade fonder. Dessa har tydliga strategier för att välja in bolag som avser bidra till en hållbar samhällsutveckling, med avsikt att påvisa positiv hållbarhetseffekt samt undvika bolag och sektorer som kan anses oansvarsfulla.

Du kan enkelt jämföra olika fonder med hjälp av vår fondlista där du hittar information om exempelvis fondens betyg, avkastning, pris och hållbarhet. Aktuell fondlista hittar du här: Fondutbud

Aktier kan du som kund enkelt handla i mobilappen eller på Mina sidor, där du har tillgång till Stockholmsbörsen och Spotlights listor med uppdaterade kurser och nyheter. Du har även tillgång till exempelvis deklarationsstöd och Stop loss-tjänsten som bevakar marknaden innan din order läggs.

Tillgång till digitalt stöd för att på egen hand sätta upp sparmål

Som kund har du tillgång till Sparnavigatorn som är ett digitalt stöd i vår mobilapp där du har möjlighet att sätta upp mål för ditt sparande, baserat på din riskprofil och sparhorisont.

Tillgång till investeringsrådgivning

Som kund hos Länsförsäkringar har du tillgång till investeringsrådgivning som utförs av SwedSeclicensierade investeringsrådgivare. Investeringsrådgivningen kan ske både på våra lokala kontor och via telefon.  Här får du personliga råd/rekommendationer baserade på dina investeringsmål, din ekonomi, kunskap om finansiella instrument samt erfarenhet av handel med finansiella produkter samt din riskvilja.