Hyra ut fritidshuset

Om ditt fritidshus står tomt under flera veckor per år kan det vara en bra idé att hyra ut det. På så sätt får du en extra inkomst som kan täcka kostnader för el, värme, försäkringar, räntor och underhåll.

När du ska skatta din hyresintäkt får du göra ett schablonavdrag om 40 000 kr per år. Härutöver får du dra av ytterligare 20 procent av hyresintäkten. Hyresinkomster efter dessa avdrag beskattas med 30 procent. 

Hyr du ut regelbundet eller i stor skala kan det räknas som affärsverksamhet. Då behöver du teckna en särskild försäkring eftersom fritidshusförsäkringen endast är till för privatpersoner.

Vad ska jag tänka på om jag hyr ut mitt fritidshus?

  • Var noga när du väljer hyresgäst.
  • Lås in eller plocka bort värdefulla saker som du är rädd om.
  • Skriv ett avtal där det står vad som gäller kring städning, inventarier och olika händelser.

Hitta mallar för avtal på Villaägarnas webbplats

Hur gäller försäkringen när du hyr ut fritidshuset?

För fritidshuset gäller samma regler som när du själv är där. Din fritidshusförsäkring ersätter saker som stjäls vid inbrott, förstörs av brand eller vid vattenskada.

Viktigt att veta är att personen som du hyr ut till har din tillåtelse att vara i bostaden. Om hyresgästen förstör eller stjäl någonting får du alltså ingen ersättning från försäkringen.

Räkneexempel vid uthyrning

Anta att du hyr ut fritidshuset för 8 000 kr per vecka i fyra veckor. Du får då en total hyresintäkt om 32 000 kr som är skattefri i sin helhet.

Anta att du i stället hyr ut i åtta veckor. Du får då en hyresinkomst om 64 000 kr. Från detta belopp får du dra av 40 000 kr (schablonavdrag) plus 12 800 kr (20 procent av 64 000 kr).

Resterande 11 200 kr är beskattningsbart och eftersom skattesatsen är 30 procent blir din skatt blir 3 360 kr (11 200 kr x 0,30).

Är du rätt försäkrad?

Du kan enkelt räkna ut vad en försäkring för ditt fritidshus kostar och köpa den direkt. 

Fritidshusförsäkring