Skydda dig mot stormskador

I ett förändrat klimat kan risken för stormskador öka. Du kan själv göra mycket för att slippa drabbas av skador vid storm och stark vind.

Det går inte att säga att klimatförändringarna innebär fler eller starkare stormar. Däremot kan stormarnas effekter påverkas av att klimatet förändras, till exempel genom att det är mindre tjäle i marken och skogen därför lättare skadas vid starka vindar. Att vi dessutom är beroende av att infrastruktur och elektronik fungerar som de ska gör att vi som samhälle påverkas av stormarnas effekter. Det är bra att själv vara förberedd och att göra det som kan göras för att minska risken för stormskador.

Tips för att undvika stormskador

Tänk igenom vad som kan hända med ditt hem vid en storm. Har du sådant som kan blåsa iväg, till exempel trädgårdsmöbler eller en studsmatta? Fundera också på om det finns risk för nedfallna träd på din tomt eller om ditt tak kan blåsa sönder. Det här kan du göra för att förbereda dig.

Innan det blir storm:

  • Låt en expert besiktiga höga träd så du vet att de klarar en storm
  • Se över ditt tak så inga takpannor eller plåtar är lösa

När det är risk för storm eller stark vind:

  • Ta in lösa saker från trädgården så som utemöbler, redskap och annat som kan blåsa iväg
  • Förankra tyngre föremål
  • Dra in markiser
  • Lyssna på SMHIs väderprognoser, ta dem på allvar

Var förberedd på strömavbrott

Strömavbrott är vanliga när det stormar. När träd blåser ner över elledningar kan det dröja länge innan du får tillbaka strömmen i huset. Det är bra att ha de här sakerna hemma ifall det blir strömavbrott:

  • Värme- och stearinljus samt tändstickor
  • Batterier och en batteridriven radio för att kunna höra info om stormen
  • En värmekälla som går att värma mat på som inte behöver ström
  • Konserver och annan mat som inte behöver förvaras i kyl eller frys

Förbered dig på regn och snö

Med stormen följer ofta stora mängder regn eller snö. Stora regnmängder ger risk för översvämning. Om du inte har backventil på dina golvbrunnar, tryck ner filtar eller handdukar och lägg något tungt ovanpå så att vatten inte tränger in.

Om det snöar och blåser kraftigt kan så kallad snörök uppstå vilket kan leda till nästan obefintlig sikt, ge dig därför inte ut på vägen i samband med snö och blåst.  

Skydda huset mot översvämning 

Har du drabbats av stormskador?

Du kan anmäla skadan direkt här på vår webb.

Anmäl skada

Hur gäller din försäkring vid stormskador?

Villa- eller fritidshusförsäkringen gäller för det mesta för skada på byggnad genom storm. 

Våra hemförsäkringar