Skydda dig mot åskoväder

I ett varmare klimat blir åskoväder vanligare. Att det kan orsaka brand och strömavbrott vet de flesta. Men de vanligaste skadorna vid blixtnedslag är skador på elektronik. Dra ur elkablar om du vet att ett oväder är på väg.

Blixtnedslag

Blixtnedslag i närheten kan ge skador på elkablar och elektronik som datorer och tv men också på vitvaror som kyl och frys. Tänk igenom åskskyddet så slipper du få din elektronik skadad eller förstörd om blixten slår ner.

När blixten slår ner i el och teleledningar leds farligt höga spänningar in i våra hus. Fiberkablar är det ingen fara med för de leder inte el. Väl inne i huset slår spänningen över i el- och teleutrustning. Är det tillräckligt mycket energi i överspänningarna kan det leda till brand i elutrustning eller ledningar.

Överspänningsskydd

Du kan minska risken att råka ut för skador genom att be din elinstallatör att installera ett överspänningsskydd. Överspänningsskyddet hjälper framförallt till direkt när överspänningen uppstår så att elapparater inte slås ut.

Läs mer om överspänningsskydd

Om åskoväder är på väg

Även om du saknar överspänningsskydd i din bostad är det mycket du kan göra för att undvika skador på dina elprylar.

  • Dra ut sladdarna till elektronisk utrustning.
  • Använd inte datorn med strömsladden i under åskväder.
  • Tala inte i den fasta telefonen. Mobiltelefoner är ok att ringa med så länge de inte laddas.

Om du misstänker att blixten slagit ned

Kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats. Titta, lukta och lyssna. Har du minsta misstanke om brand, kontakta Räddningstjänsten.

  • Kontrollera att alla elanslutna apparater och maskiner fungerar. Om inte, kontakta reparatör för undersökning och reparatörsrapport.
  • Om du bytt eller återställt en säkring och den bryter igen, kontakta en behörig elinstallatör. Det kan finnas risk att brand uppstår.
  • Om någon fast monterad elutrustning har skadats, anlita en behörig elinstallatör för reparation och isoleringsmätning.
  • Fotografera synliga skador.

Så här gäller din försäkring vid åskoväder

Vår vanliga villa- eller fritidshusförsäkring gäller om dina saker skadas vid ett blixtnedslag.

Våra hemförsäkringar