Valutamarknaden

AV: ALEXANDRA STRÅBERG

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

EUR/SEK

Risk för kronförstärkning i samband med nästa Riksbanksmöte
I juli beslutade Riksbanken att lämna styrräntan oförändrad på -0,25 procent. Samtidigt indikerades att räntehöjningarna väntas ske först mot slutet av året eller i början på nästa år. Med hänsyn till den fortsatt svaga inflationsutvecklingen och inbromsningen i global och svensk ekonomi samt vikande inflationsförväntningar bedömer vi nu att höjningarna i år helt uteblir. Denna utveckling är ungefär vad marknaden i dagsläget redan har räknat med så vi ser inte att penningpolitiken ska driva kronan svagare i närtid. Riksbanken har möte den 6 september och vi tror man då flyttar ned ränteprognosen markant, men att man inte når ned till marknadens bedömning på framtida styrräntor. Det finns därmed en risk för en viss besvikelse och därmed möjlig kronförstärkning i samband med beslutet.  Sett till rådande utveckling av produktivitet, lönekostnader och utrikeshandel anser vi att kronan bör ligga på nuvarande eller till och med svagare nivåer. Om vi dessutom lägger till risker kring den globala ekonomin så talar det för att en liten valuta som kronan mycket väl under korta perioder kan försvagas rejält även från dagens nivåer.

USD/SEK


Minskade skillnader i räntepolitiken bör försvaga dollarn på sikt
Den amerikanska dollarn har stärkts såväl mot den svenska kronan som mot euron. Det beror främst på att kapital sökt sig till säkrare hamnar på grund av senaste tidens marknadsturbulens och ökad osäkerhet kopplad till bland annat den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina. Givet bestående ränteskillnader och fortsatt osäkerhet tror vi att dollarn förblir relativt stark i det korta perspektivet. På lång sikt, och i takt med att skillnaderna mellan europeisk och amerikansk penningpolitik minskar, tror vi dock att dollarn försvagas mot både euron och kronan. Detta bygger dock på antagandet att både eurozonen och Sverige lyckas återetablera förtroendet för inflationsmålet.

 

 

 

Profilbild för Alexandra Stråberg

Alexandra Stråberg

Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Kommenterar och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger ihop.