Valutamarknaden

AV: ALEXANDRA STRÅBERG

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

EUR/SEK

Den viktigaste drivkraften för den svenska kronan förblir penningpolitiken. I april beslutade Riksbanken att lämna styrräntan oförändrad på -0,25 procent. Samtidigt indikerade man att räntehöjningarna framöver sker långsammare än man tidigare antytt och att nästa höjning kommer först mot slutet av året eller i början på nästa. Men med hänsyn till den fortsatt svaga inflationsutvecklingen och inbromsningen i global ekonomi finns en tro i marknaden om att höjningarna kan komma ännu senare.

Under våren brukar kronan försvagas som en följd av att börsens utländska aktieägare väljer att inte återinvestera hela utdelningen i Sverige. Dessutom kan man fråga sig om exempelvis rådande produktivitet, lönekostnader och utrikeshandel bidrar till att kronan kanske inte ska vara starkare. Sammantaget tycker vi att det finns flera faktorer som talar för att kronan förblir på relativt svaga nivåer mot euron.

 

USD/SEK

Den amerikanska dollarn är fortsatt stark mot såväl den svenska kronan som euron. Det beror framför allt på de stora ränteskillnaderna men också på att de ekonomiska utsikterna varit bättre i USA relativt eurozonen. Samtidigt har kapital sökt sig till säkrare hamnar på grund av den senaste tidens marknadsturbulens och ökad osäkerhet kopplad till bland annat handelskonflikten.

Givet bestående ränteskillnader och fortsatt osäkerhet tror vi att dollarn förblir relativt stark i det korta perspektivet. På längre sikt, och i takt med att svensk och europeisk penningpolitik blir mindre expansiv, tror vi dock att dollarn försvagas mot både euron och kronan.

Profilbild för Alexandra Stråberg

Alexandra Stråberg

Chefekonom och ansvarig för Hållbarhetssekretariatet på Länsförsäkringar. Makroekonomisk expert med gedigen kunskap om den ekonomiska utvecklingen, globala trender och nationella effekter. Kommenterar och diskuterar händelser på nationell och global nivå, alltifrån tillväxt, arbetsmarknad och handel till hållbarhet i alla dess former. Hållbarhetsfrågorna och de makroekonomiska frågorna hänger ihop. "Globala frågor blir så småningom nationella frågor som i sin tur blir regionala företagsspecifika och konsumentnära frågor. En förändring i någon av delarna skapar förändringar i de andra.”