Stöldligor på landsbygden – så skyddar du din utrustning

Antalet organiserade stölder på landsbygden i Östergötland ökar. I många fall är det stöldligor som ligger bakom brotten. Det är inte ett lantbruk som drabbas, utan ofta flera i ett närområde. Framför allt handlar det om stölder av GPS-system från traktorer, diesel och verktyg.

- Via vårt samarbete med polisen kan vi få reda på om något område är utsatt för flera stölder, säger, Helena Hellstén, ansvarig skadeförebygg, Länsförsäkringar Östgöta. Det gör att vi snabbt, vis SMS, kan varna kunder i området och uppmana till extra vaksamhet.

En generell trend för stölderna på landsbygden är att varje skada i genomsnitt blivit dyrare att ersätta. Det kan bero på vad som blivit stulet men också på inflationen som gör produkterna dyrare. Stöld av GPS-utrustning kan också få stora ekonomiska konsekvenser för kunden om det blir avbrott i verksamheten.

Helena påpekar vikten av att alltid polisanmäla stölder, såväl större som mindre.

- Om stöldbeloppet är mindre än självrisken kanske många inte lägger tid på att polisanmäla.
Men att polisanmäla har stor betydelse för att myndigheterna ska få en tydlig bild av brottens omfattning, och styra sina resurser utefter det.

 

Tips för att försvåra eller förhindra stölder:

  • Montera bort dyrbar utrustning såsom GPS-system när de inte används och förvara dem inlåsta.
  • Lås fast lös utrustning och tillbehör med godkända lås och kättingar av klass 3.
  • Fundera på om det går att blockera tillfartsvägar till maskinhallar etc på natten.
  • Kontrollera att eventuella övervakningskameror och larm fungerar.
  • Ha gärna extra uppsikt över maskinhallar och förvaringsutrymmen där utrustningen förvaras.
  • Stöldmärk begärlig utrusning med DNA-märkning. Det är en enkel åtgärd som underlättar att få tillbaka stulet gods.
  • Har du blivit drabbad, hör efter om Polisen vill göra en teknisk undersökning innan du använder traktorerna eller går in på brottsplatsen.
  • Ring 114 eller tipsa polisen via ”polisen.se” vid iakttagelser eller tips. Ring 112 vid pågående stöld!

Se alla nyheter