Var inte underförsäkrad!

Som företagare är det viktigt att du undersöker så att du inte är underförsäkrad.

Inflationen påverkar oss alla på många sätt. Att vara underförsäkrad innebär att försäkringsbeloppet i din försäkring är lägre än nyanskaffningsvärdet av den försäkrade egendomen, vilket i sin tur kan skapa svåra problem om en skada eller olycka inträffar.

För att vara rätt försäkrad behöver du därför granska din försäkring för att se så att försäkringsbeloppen är rimliga och ta kontakt med oss ifall något behöver ändras. Ett tips är att göra det redan idag, så slipper du tänka mer på det sedan!

Se alla nyheter