Vattenfelsbrytare på inkommande vattenledning

Vattenskador är den enskilt största skadekostnaden i våra bostäder. Den vanligaste orsaken är läckage på ledningar för kall- och varmvatten. Genom att installera en vattenfelsbrytare höjer du säkerheten för sådana läckage avsevärt. 

Vattenfelsbrytaren upptäcker både "smygläckor" och större ledningsbrott. Upptäcks läckage stängs vattentillförseln till huset och vattenskadan minimeras. Om du installerar vattenfelsbrytaren enligt våra riktlinjer nedan kan du få 10 procent rabatt på din grundpremie för villabyggnaden. Den ska vara installerad av godkänd VVS-montör.

Riktlinjer och anvisningar för installation

Rabatten gäller för installerad vattenfelsbrytare med inbyggd flödes- eller tryckmätning som stänger vid kontinuerligt flöde. Mätnoggrannheten ska vara ett minimiflöde på 0,5 liter per timme eller lägre.

Avstängningsventil får inte monteras före eventuell vattenmätare. Om fastigheten innehåller fastbränsleeldad värmeanläggning (ved, flis, pellets) ska eventuell temperaturbegränsare eller sprinkler till denna ha ett säkerställt flöde även vid stängd vattenavstängare (by-pass).

Meddela oss när vattenfelsbrytaren är monterad, så att vi kan ge dig rabatten. Du behöver skicka in ett installationsintyg där det framgår vem som installerat den, var den är installerad och vad som är installerat. 

Var hittar jag vattenfelsbrytare?

I första hand kan du vända dig till din VVS-installatör. På länken nedan kan du även läsa mer om vattenfelsbrytare och ta del av våra testresultat:

Vattenfelsbrytare