Illustration av två personer som reser med reseförsäkring.
Illustration av två personer som reser med reseförsäkring.

Reseförsäkring

Trygg på resan med reseförsäkring i din hemförsäkring.

  • Ingår i hemförsäkringen och gäller för hela familjen, i Sverige och utomlands
  • Avbeställningsskydd
  • Ersättning vid förseningar

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vad gäller reseförsäkringen för?

Innehåll
Hemförsäkring
Utökat reseskydd (ingår)

Om du blir akut sjuk eller om du skadar dig i en olycka under resan. Vi betalar nödvändiga och skäliga kostnader för vård och hemtransport.

Om du får akuta tandbesvär under resan. Högsta ersättning är 5 000 kronor för tillfällig behandling.

Om ditt incheckade bagage blir skadat eller stulet. Högsta ersättning är 100 000 kronor.

Om dina pengar eller värdehandlingar blir stulna. Högsta ersättning är 5 000 kronor respektive 10 000 kronor.

Om det inträffar en naturkatastrof eller om krig utbryter och du omedelbart måste resa hem. Högsta ersättning är 10 000 kronor.

Om du tvingas avbryta din resa på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Du får ersättning med högst 500 kronor per dag som längst i 45 dagar. Du som har utökat reseskydd får ersättning med mest 1000 kronor per dag.

Om du påbörjat din resa till eller från Norden och på grund av en plötslig och oförutsedd händelse kommer för sent och missar avgången. En sådan händelse är exempelvis ett hastigt uppkommet oväder eller en trafikolycka.

Du får som högst 5 000 kronor i ersättning för att ansluta dig till resan. Du som har utökat reseskydd får högst 15 000 kronor i ersättning.

Om du blir akut sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar. Högsta ersättning är 45 000 per person och totalt högst 75 000 kronor.

Om du på grund av akut sjukdom måste avboka resan. Högsta ersättning är 45 000 kronor per person och totalt högst 75 000 kronor.

Om du inte kommer fram i tid – högsta ersättning är 3 000 kronor per person. Om ditt bagage inte kommer fram i tid till resmålet på utresan – högsta ersättning är 2 000 kronor per väska och totalt högst 10 000 kronor.

ATT TÄNKA PÅ...

För att få full ersättning ska du vara aktsam med dina saker och särskilt försiktig med pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom. Bor du på hotell ska du låsa in dina värdesaker i säkerhetsbox eller resväska. För att läsa mer om vad aktsamhet och stöldbegärlig egendom innebär, se villkoren för hemförsäkringen.

Reseskydd i din hemförsäkring

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar. Om du ska vara borta längre behöver du förlänga ditt skydd.

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar. Försäkringen gäller även för dina barn under 18 år som följer med på resan, även om de inte bor i samma bostad som du.

Reseskyddet i din hemförsäkring gäller bland annat om du blir sjuk eller är med om en olycka under resan. Du kan få ersättning om din resväska blir stulen, om du blir bestulen på pengar eller om du tvingas avbryta din resa på grund av sjukdom. 

Har du betalat resan med bankkort?

Om du betalar din resa med vårt bankkort får du ett extra reseskydd där det bland annat ingår avbeställningsskydd.

Utökat reseskydd ingår

Utökat reseskydd ger ett mer omfattande skydd än grundskyddet i hemförsäkringen. Bland annat ett avbeställningsskydd och ersättning om du blir försenad på resan. Skulle du bli sjuk och inlagd på sjukhus under mer än halva antalet resdagar, har du möjlighet till en ersättningsresa. 

I din hem-, villahemförsäkring och studentpaket ingår utökat reseskydd automatiskt.

Vid längre utlandsvistelse

Om du är borta i mer än 45 dagar behöver du teckna en försäkring för tillfällig utlandsvistelse, då reseskyddet i din hemförsäkring endast gäller under en begränsad tid.

Läs mer och kontakta oss

Viktig information om du blir sjuk eller skadad

Om du råkar ut för en olycka eller blir sjuk, kontakta alltid SOS International för rådgivning på telefon +46 8 670 40 00.

Vid olycka eller sjukdom på resa ska du besöka läkare på resmålet redan från första sjuk- eller skadedagen, för att få ett läkarintyg. Glöm inte att ta med ditt försäkringsnummer och EU-kortet.

Läs mer om vad du gör om du blir sjuk utomlands