Medicinsk förhandsbedömning

– om du är sjuk eller skadad innan resan

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Har du en allvarlig eller livshotande sjukdom finns det saker du bör tänka på innan du åker på en utlandsresa. Detsamma gäller även när du brutit en arm eller ett ben.

Hur vet jag om reseskyddet i hemförsäkringen gäller för mig?

Om du till exempel ska flyga kan ditt tillstånd förvärras under flygresan – en flygresa är nämligen en påfrestning för kroppen. Ett annat skäl är att reseskyddet i din hemförsäkring inte betalar för vård och transporter som beror på att din sjukdom förvärras när du är utomlands.

Försäkringen gäller om du råkar ut för olycksfall eller blir akut sjuk, men inte för sjukdomar du har redan när du åker från Sverige. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är för att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan


Svara på några enkla frågor så kan vi göra en första bedömning

Har du de senaste tre månaderna:

 • Blivit behandlad för en sjukdom?
 • Fått din medicinering eller behandling ändrad?
 • Blivit behandlad för ett olycksfall (t.ex. benbrott)?
 • Genomgått en operation?
 • Varit till en vårdcentral/husläkare?
 • Varit på akuten?
 • Varit inlagd på sjukhus?
 • Själv sökt eller fått remiss till en specialist?

Om du svarat nej på alla frågor och svarat ärligt finns inga skäl för dig att undvika att resa.

Gäller den medicinska förhandsbedömningen om mitt tillstånd förändras?

Om ditt tillstånd förändras efter att du fått en förhandsbedömning men innan du reser i väg behöver vi göra en ny bedömning. Ditt tillstånd anses ha förändrats om du:

 • Ändrar medicineringen
 • Får ny behandling
 • Genomgår nya undersökningar
 • Skrivs in för operation eller annan behandling

 

Men min läkare säger ju att det är ok att åka?

Din läkare har troligtvis bedömt dina möjligheter att klara resan, men inte tagit hänsyn till vad sjukvård kostar utomlands om ditt tillstånd förvärras under resan. Din reseförsäkring gäller inte för dessa kostnader. Många läkare har dessutom inte kunskap inom flygmedicin vilket gör att de kan ha svårt att avgöra riskerna som en längre flygresa innebär.

 

 • När du kontaktar oss undersöker vi om den sjukdom som du drabbats av är akut eller relaterad till en sjukdom som du hade innan resan. Om det är oklart måste vi utreda detta innan vi kan garantera betalning för eventuell behandling. Medicinsk förhandsbedömning är därför både en service och en säkerhet för dig som har en långvarig och komplicerad sjukdomsbehandling. Har du innan avresan fått klartecken genom ett medicinskt förhandsbesked, kan SOS international snabbt ge dig en betalningsgaranti vid akut sjukdom eller skada.


  Hjälpte det här svaret dig? 105 av 146 har fått hjälp av svaret
 • För den som har en befintlig sjukdom eller nyligen varit allvarligt sjuk är det viktigt att vara medveten om att läkare generellt sett inte är utbildade inom flygmedicin. En flygresa utgör en påfrestning på kroppen bland annat genom nedsatt kabintryck, minskad syretillförsel och torr kabinluft.

  Om du är osäker på om din försäkring gäller under resan rekommenderar vi att du gör en medicinsk förhandsbedömning innan du reser. Läs mer här.


  Hjälpte det här svaret dig? 33 av 44 har fått hjälp av svaret
 • Nej, Utrikesdepartementet betalar aldrig kostnader för vård och resor. Den hjälp som UD eventuellt kan bistå med är ett lån för att betala för akuta vårdkostnader, något som enbart sker i undantagsfall. Staten via Utrikesdepartementet och ambassaderna har ingen skyldighet att hjälpa till i detta avseende.


  Hjälpte det här svaret dig? 48 av 68 har fått hjälp av svaret
 • Avbeställningsskyddet ersätter din resekostnad om du tvingas avboka en resa på grund av att du drabbats av akut sjukdom eller ett olycksfall innan du ska åka iväg. Lider du av en allvarlig eller kronisk sjukdom gäller inte avbeställningsskyddet om det är denna sjukdom som ligger till grund för det medicinska förhandsbeskedet om hel eller delvis täckning.


  Hjälpte det här svaret dig? 85 av 282 har fått hjälp av svaret
 • Ja. Din läkare undersöker om du klarar av att göra en resa, det vill säga en medicinsk bedömning av ditt hälsotillstånd. Läkaren bedömer också dina möjligheter till vård om hälsotillståndet skulle förvärras på resmålet. Däremot är det inte läkarens uppgift att avgöra vem som ska betala för den vården. Då det är vi som försäkringsbolag som tillhandahåller skyddet för dig som ska resa, är det även vi på Länsförsäkringar som beslutar om vi kan ersätta vårdkostnaderna, inte läkaren.


  Hjälpte det här svaret dig? 49 av 66 har fått hjälp av svaret
 • Graviditet klassas inte som en sjukdom, men behandlas du för komplikationer under graviditeten bör du genomföra en medicinsk förhandsbedömning innan du reser.

  Reseskyddet i hemförsäkringen gäller om ditt hälsotillstånd blir akut försämrat men inte för kostnader som har samband med en normal graviditet och förlossning.

  Tänk på att de flesta flygbolag inte tillåter att du flyger i slutet av graviditeten – kolla också med dem vad som gäller.


  Hjälpte det här svaret dig? 23 av 57 har fått hjälp av svaret
 • Om du blir sjuk på din utlandsresa inom Norden, EU, EES-området eller i något av Sveriges konventionsländer, kan du ha rätt till akut sjukvård. EU-kortet ger dig rätt till akut sjukvård på samma ekonomiska villkor som de andra försäkrade i landet. Det betyder att du själv endast behöver betala patientavgiften.

  Det finns dock ett påtagligt undantag – hemtransport ingår aldrig och skulle det behövas ambulansflyg blir det väldigt kostsamt. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd även när du reser inom EU och detta gäller framför allt dig som har en befintlig sjukdom vid avresan.


  Hjälpte det här svaret dig? 53 av 100 har fått hjälp av svaret
 • Ungefär 50 000 svenskar blir skadade eller akut sjuka under utlandsresor varje år. I hälften av dessa ärenden (cirka 25 000) behövde de få sjukvård. I cirka 5 400 ärenden var situationen så allvarlig att de behövde hemtransport med flyg.

  Vad många inte tänker på är att vården i Sverige är starkt subventionerad. Vårdkostnader utomlands – och framför allt utanför Europa – är ofta väldigt dyrt.

  • ett dygns sjukhusvistelse i Thailand kan kosta 14 000 kronor per dygn.
  • ett dygns sjukhusvistelse i USA kan kosta 100 000 kronor per dygn.
  • behandling av stroke i Thailand kostar nästan 200 000 kronor och i USA 400 000 kronor.
  • behandling av en höftfraktur i Thailand kostar nästan 250 000 kronor och i USA 1 miljon kronor.
  • behandling av bronkit (luftrörskatarr) i Thailand kostar 25 000 kronor och i USA 40 000 kronor.

  Behöver patienten flygas hem till Sverige med specialflyg så kostar ambulansflyg från Kalifornien 1 miljon kronor och 800 000 kronor från Thailand. För bårtransport på flyg är kostnaden 200 000 kronor från Kalifornien och 100 000 kronor från Thailand.


  Hjälpte det här svaret dig? 45 av 112 har fått hjälp av svaret