Sönderfrusna rör kan orsaka vattenläckage

Ett normalår betalar Länsförsäkringar Skaraborg ut miljonbelopp för vattenskador på grund av sönderfrusna ledningar. Pengar finns att spara om du sänker värmen, men väg det först mot risken att få rören sönderfrusna med ett stort vattenläckage som följd. Tipset är att låta värmen vara på.

Antalet skador varierar mellan åren och nu ökar risken i takt med sjunkande temperatur.

De pengar du kan spara genom att dra ned på värmen när du reser bort ska vägas mot risken för att vattenledningarna i huset fryser och rören börjar läcka. Vissa hus löper större risk för frysskador än andra.

– I slutändan sparar vi drygt hundra kronor i veckan genom att sänka värmen från 20 till 10 grader. Den dryga hundralappen ska ställas mot risken att huset får stora vattenskador när rören fryser sönder, säger Ulf Lindholm, Skadechef Länsförsäkringar Skaraborg.

Om rören går läck sprutar det i genomsnitt ut cirka 750 liter vatten i timmen vilket betyder att drygt 18 000 liter vatten sprider sig i huset på ett dygn. Det motsvarar en halv villapool.

– Man kanske tänker att man förutom att spara pengar bidrar till en bättre miljö genom att sänka värmen. Men om rören skulle börja läcka för att de har frusit sönder så är vattenläckaget en mycket större miljöbov än att låta värmen vara på i en eller två veckor. Förutom den negativa miljöpåverkan så drabbas de som bor i huset. I värsta fall kommer det att ta flera månader eller upp till ett år innan familjen kan flytta in igen, säger Ulf Lindholm.

Vissa hus har större risk att drabbas än andra och det är relativt enkelt att ta reda på.

– Du bör vara vaksam om du bor i en villa där rören ligger oskyddade eller om rören ligger i en yttervägg med bristfällig isolering. För låg innetemperatur i kombination med att man inte spolar och använder vattnet när man reser bort ökar risken väsentligt för att rören fryser sönder, säger Ulf Lindholm.

Vanliga orsaker till frysskador

  • Att minska värmen i huset när man åker på långresor.
  • Bostadsbristen i många delar av Sverige bidrar till att vi bygger om gamla sommarstugor till permanentboende. Här ligger ofta gamla rörledningar oskyddade för stark kyla och vind.
  • Många vattenledningar är felaktigt placerade i oisolerade utrymmen, exempelvis i krypgrunder eller vindar efter ombyggnationer. Men även nybyggnationer kan ha inbyggda fel.

Det går att förebygga frysskador

  • I träbjälklag, ytterväggar eller vindsbjälklag ska rören ligga på den sida av isoleringen som är mot bostaden ”den varma sidan”.  Om du inte kan se vattenledningarna och är osäker på om de kan bli utsatta för kyla, bör du kontakta en VVS-installatör för råd.
  • När du är ute och reser; stäng av vattnet och ordna med tillsyn. Det är extra viktigt vid risk för köldknäppar.
  • Se till att temperaturen aldrig understiger 15 grader i utrymmen där det finns vattenledningar.
  • Låt dörrar och skåpsluckor stå öppna om det finns vatteninstallationer i utrymmet, så att varm luft kan cirkulera.
  • Det enklaste sättet att minimera energiförlusterna är att tilläggsisolera och täta dörrar och fönster vid ombyggnad.
  • Även små åtgärder som att dra för gardiner och persienner hjälper till att hålla kvar värmen i huset.

För ytterligare information kontakta:

Länsförsäkringar Skaraborg är ett av 23 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. Gemensamt bildar vi Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder en helhet av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner, företagare och lantbrukare.

Se alla pressmeddelanden