Ansökan om sponsring

Sponsring är ett sätt för oss att göra Norrbotten till en ännu mer attraktiv plats att bo och verka i. All den sponsring vi gör utgår från ägarnas bästa − våra kunder.

LF Norrbottens policy för sponsring i korthet:

  • Vi fokuserar på barn och ungdomar.
  • Ett krav för sponsring är att föreningen är med i "Samspel Norrbotten"
  • Det vi sponsrar ska ske i Norrbotten.
  • Sponsringen ska vara affärsmässig – det vill säga ett ömsesidigt samarbete till förmån för bägge parter.
  • Sponsringssamarbetet ska vara långsiktigt. Därför avstår vi från att sponsra tillfälliga aktiviteter (som events, cuper och turneringar)
  • Sponsringssamarbetet ska ha låg miljöpåverkan.

Men tänk på att vi inte sponsrar:

  • enskilda individer och tillfälliga aktiviteter
  • föreningar eller förbund med verksamheter som inte ligger i linje med våra värderingar, eller som har religiös eller politisk inriktning
  • verksamheter med höga personskaderisker

Ansök om sponsring här

LF Norrbotten behandlar personuppgifter i enlighet med vad som anges i informationen Behandling av personuppgifter.