Skadeanmälan

Gör din skadeanmälan

  • Rädda, larma, släck - ring 112 om det är risk för liv
  • Vid skada utomlands - ring SOS International +46-8-670 4000
  • Nu kan du också kan anmäla din fordonsskada i appen! Läs mer

Gör din skadeanmälan direkt

Skadeanmäl via internet

Det enklaste sättet att anmäla en skada är att göra det direkt här på internet. Gör det så snart som möjligt. Om någon uppgift saknas kontaktar vi dig. Vill du hellre anmäla via telefon eller post kan du kontakta oss.

Anmäl skada

Kontakta oss

 


Är du utomlands?

Vid skada utomlands ska du kontakta vår samarbetspartner SOS International. De har flerspråkig personal som hjälper till vid denna typ av skador.

Ring: +46-8-670 4000

SOS International 

Har du sjukvårdsförsäkring?

  • Boka vård vardagar 8-18
  • Sjukvårdsrådgivning, alla dagar dygnet runt
  • Personligt samtalsstöd, alla dagar, dygnet runt

Ring: 0771-666 115

Har du problem med skadedjur?

Om du har problem med skadedjur ska du kontakta vår samarbetspartner Anticimex direkt.

Telefonummer: 0470-70 95 50

E-post: kundservice.vaxjo@anticimex.se

Hemsida: Anticimex

Vem kan du anlita?

För att din skada blir åtgärdad så bra som möjligt samarbetar vi med olika företag som utför fackmannamässiga reparationer.

Se vilka vi samarbetar med


Har du redan anmält en skada?

Det här händer med din anmälan

När du gjort en skadeanmälan gör vi allt vi kan för att lösa det så snart som möjligt. Generellt arbetar vi med anmälan i tre steg.

Komplettera din skadeanmälan

Har du missat några uppgifter i din redan inskickade anmälan? Då kan du enkelt uppdatera och komplettera din anmälan i efterhand.

Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med vårt beslut, så är vi naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Skadeanmälningsregister

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder vi ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig för GSR är: GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.