Elbil
Elbil

Försäkra din elbil

Vår bilförsäkring ger ett brett skydd för din elbil eller laddhybrid.

Bärgning om högvoltsbatteriet laddar ur
Ersättning för skador på elektroniken
Vi försäkrar var tredje personbil i Sverige
Så behandlar vi personuppgifter
Vi kan komma att kontakta dig för att hjälpa dig vidare.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Jämför våra försäkringar för elbil

Helförsäkring Hel
Halvförsäkring Halv
Trafikförsäkring Trafik

Ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter också skador du orsakar på annans fordon eller egendom. Du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Självrisk: 1 000 kr.
För juridisk person är självrisken 3 500 kr. Om föraren är under 24 år tillkommer en självrisk på 1 000 kr.

Du får betalt för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion. Du kan också få ersättning för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Självrisk: 1 800 kr

Ersätter om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.

Självrisk: 1 500 kr.
Om du väljer att reparera rutan istället för att byta den är självrisken 200 kr.

Om din bil blir stulen eller om du får inbrott i bilen. 

Självrisk: 1 800 kr.
Blir din bil stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt.

Bärgning, räddning och bogsering om batteriet laddat ur, du får punktering eller om du förlorat eller skadat bilens nyckel.

Självrisk: 1 500 kr

Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.

Självrisk: 20 % av kostnaden, minst 1 000 kr.

Fel på motor och elektronik, som trasig kamkedja eller fel på kyl- och värmesystem. Gäller för bilar som är högst tio år gamla eller som har körts längst 150 000 kilometer. Så snart någon av dessa gränser har uppnåtts upphör skyddet.

Självrisk: 3 000 kr upp till 6 000 mil, 5 000 kr upp till 10 000 mil, 7 000 kr upp till 12 000 mil.

Du får ersättning om du tankar fel drivmedel i din laddhybrid eller om du tappar bort eller skadar bilnyckeln. Ersätter även skador om du råkar skada inredningen i bilen för bilar som är högst åtta år gamla.

Självrisk: 1 000 kr

Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Ingen självrisk

Skador på din bil vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel om du backat in i en stolpe eller råkat ut för skadegörelse.

Självrisk: Du väljer själv 3 000 kr eller 5 000 kr.
Om föraren är yngre än 24 år och inte är den registrerade ägaren av fordonet tillkommer en självrisk på 1 000 kronor.

Fördelar med vår försäkring för elbil

Vår bilförsäkring innehåller flera detaljer anpassade för just elbilar och laddhybrider, i fall en olycka skulle vara framme. 

En elbil drivs av ett högvoltsbatteri och innehåller mer avancerad teknik än en fossildriven bil. Självklart täcker vår försäkring även dessa delar. Här är några exempel på vad som ingår när du tecknar minst en halvförsäkring.  

 • Bärgning till närmaste laddstation om högvoltsbatteriet laddar ur
 • Ersättning för skador på motor, batterisystem och elektronik i bilen
 • Allrisk ingår - få ersättning om du till exempel tappar bort bilnyckeln
 • Ersättning vid stöld av laddkabeln

Om din laddkabel blir stulen när den är inlåst i bilen eller är inkopplad i en offentlig laddstation omfattas den av bilförsäkringen. Skulle din laddningsstolpe bli stulen kan du få ersättning genom din hemförsäkring. 

Vad kostar elbilsförsäkringen?

Priset sätts individuellt och vi tar hänsyn till följande faktorer:

 • Fabrikat, typ och årsmodell
 • Försäkringstagarens ålder
 • Vilken del av landet du bor, om du bor i storstad eller glesbygd
 • Hur långt du kör under ett år (skaderisken blir större ju längre du kör)
 • Vilken typ av försäkring du väljer
 • Självrisk-nivå
 • Om du har andra försäkringar hos oss. Genom att samla dina tjänster hos oss kan du spara pengar. Läs mer.

Se ditt pris och köp försäkring

Jämför våra olika försäkringar

Det finns tre olika typer av försäkringar som du kan välja mellan för din elbil eller laddbybrid. Alla bilar ska enligt svensk lag ha minst en trafikförsäkring från och med samma dag som du köper bilen, men beroende på bilens värde kan det vara bra att ha en halv- eller helförsäkring. Nedan kan du läsa mer om vad som ingår i de olika alternativen.

 

Helförsäkring

Helförsäkringen innehåller dessutom skydd för vagnskador – skador på din egen bil vid en trafikolycka eller någon annan så kallad yttre olyckshändelse.

Mer om helförsäkringen

Halvförsäkring

Om du vill att skador på din egen bil ska täckas av försäkringen behöver du minst en halvförsäkring. I den ingår skydd för brand-, glas-, och stöldskador, assistans och räddning, rättsskydd, maskinskada och elektronik, allrisk samt kris.

Mer om halvförsäkringen

Trafikförsäkring

Alla bilar ska enligt svensk lag ha en trafikförsäkring. Det är den billigaste formen av bilförsäkring och ersätter personskador och skador på andras egendom.

Mer om trafikförsäkringen

 

Tilläggsförsäkringen MER

Med tilläggsförsäkringen MER får du ett extra skydd i din bilförsäkring och tillgång till en bil i alla lägen.

Se ditt pris och köp bilförsäkring

 

 • Hyrbil för 75 procent lägre pris om din bil går sönder. Max 60 dagar.
 • Kontant ersättning på 150 kronor per dag istället för hyrbil.
 • Ersättning och sänkt självrisk vid krock med djur eller skadegörelse. Gäller även för halvförsäkring.

Frågor och svar om bilförsäkring