Vårt bolag

Vår historia - drygt 180 år av omtanke

Länsförsäkringar Kalmar läns historia tar sin början på 1800-talet i dåtidens brandstoder. På den tiden var det vanligt att bränder härjade i byarna. Genom att byborna gick samman och hjälptes åt kunde de dela på riskerna och ersätta och bygga upp det som brunnit ner. Det kan beskrivas som dåtidens brandförsäkring. Den 11 maj 1840 skrevs de första grunderna till en bolagsordning för dåvarande Kalmar läns och Ölands brandstodsbolag. Officiellt räknas därför 1840 som året då nuvarande Länsförsäkringar Kalmar län grundades.

Under1800-talet bröt sig flera mindre brandstodsbolag sig ur och bildade egna mindre bolag ute i länet. Snart såg man åter fördelarna med att slå sig samman till större bolag. 1950 bildades Kalmar läns södra Brandstodsbolag och 1966 bildades Kalmar läns norra och mellersta Brandstodsbolag, som senare tog namnet Brandstodsbolaget Västervik. De båda bolagen slog sig sedan samman 1986 och bildade Länsförsäkringar i Kalmar län. Tio år senare tog man bort i:et och bolaget heter numera Länsförsäkringar Kalmar län. Hand i hand med samhällets utveckling har försäkringsbranschens utbud av försäkringar ökat. Från att från början av 1800-talet, enbart lämnat skydd för brand erbjuder vi nu våra kunder ett stort utbud inom både bank, försäkring och fastighetsförmedling för privatpersoner, företag och lantbruk.

Här för länet. Här för dig.

Länsförsäkringar Kalmar län är ett bolag som ägs och styrs av sina kunder, lokalt här i länet. Vi finns här för att göra våra kunders vardag enklare och tryggare, med bekväma banktjänster, nära rådgivning och bra försäkringsskydd. Men också genom att engagera oss på djupet i det samhälle vi och våra kunder lever och verkar i. Idag, imorgon, för all tid. Vi ägs av våra kunder, mer än 120 000 länsbor. Det betyder att våra kunders bästa är vårt enda intresse och långsiktiga mål. Det som är bra för länet och för våra kunder är bra för oss.

Eftersom vi har våra kunders bästa som enda mål är det viktigt för oss att finnas så nära våra kunder som möjligt. Därför har vi egna kontor från norr till söder i vårt avlånga län – i Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Kalmar, Nybro och Borgholm. Vi är 230 medarbetare som jobbar för att hjälpa dig. Närheten gör det också enklare för oss att göra vårt jobb; vi kan ge snabbare hjälp när olyckan är framme och finns enklare till hands när du vill ha personlig rådgivning. Vi finns där du finns och har därför också riktigt bra koll på den lokala bostadsmarknaden och viktiga regionala näringslivsfrågor


LF Kalmar