Framtidsdagen

Framtidsdagen är Länsförsäkringar Kalmar läns årligen återkommande forum för små och medelstora företag som genomförs  i Västervik och Kalmar med syftet att inspirera till mer modernt och hållbart företagande.

Modernt och hållbart företagande

”Vi har sett ett behov av en egen mötesplats för den mångfald av små och medelstora företag som vi har i vårt län. Som egenföretagare är det en balansgång att både vara effektiv i vardagen och samtidigt utveckla sitt företag. Genom vårt forum vill vi bidra med inspiration, nya kunskaper och handfasta tips för modernt och hållbart företagande. Vi vill inspirera till utveckling, mod att tänka i nya banor och visa på olika lösningar som kan underlätta företagande. Vi vill också skapa en mötesplats för dessa företagare, att träffas, utbyta erfarenheter och bygga nätverk” säger Länsförsäkringar Kalmar läns vd Anna Blom, och fortsätter ”Det som är bra för Kalmar län, är bra för oss på Länsförsäkringar Kalmar län och vi vill tillsammans med våra föreläsare bidra till goda förutsättningar för företagande på olika sätt runt om i länet. Evenemanget går också mycket väl i linje med vår vision i Länsförsäkringar Kalmar Län, som lyder ”Vi skapar trygghet och möjligheter för en hållbar framtid”. De små och medelstora förtagen är mycket viktiga för vårt län.

Årets program

Vår inspirationskväll för företagare vill vi ska ge dig möjlighet att bland annat lyssna på Locker RoomTalks föreläsning som vill ge dig mod till att gå din egen väg. Att nå framgång genom att vara tydligt värdebaserad – går det? Eller är det en förutsättning för att bli framgångsrik nu och framåt.

Årets Framtidsdag genomför vi i Västervik på Slottsholmen 25 september och i Kalmar på Villa Solbacken 26 september. 

Program
16.00 Förmingel och tilltugg
16.30 Tobias Folkesson, försäljningschef företag sak och kvällens moderator hälsar välkommen. 
16.40 Jane Wågsäter, Hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Kalmar län - Hållbarhet som framgångsfaktor
17.10 Paus
17.30 Locker Room Talk – Tack Donald Trump
18.30 Eco by Strandnära Bed & Breakfast, Hållbar inspiratör 2018 - utmaningen att vara företagare
19.00 Utdelning av stipendiet Hållbar inspiratör 2019.
19.30 – 21.00 Mingel och förtäring