Hållbarhet & forskning

Vårt lokala hållbarhetsarbete

En framtidstro som förenar

Att sträva efter hållbarhet är att tro på framtiden. En framtid som ska vara så trygg och bra som möjligt. Därför engagerar vi oss systematiskt och på djupet i hållbarhetsutmaningar ur alla perspektiv; såväl sociala, ekonomiska som miljömässiga. Vi jobbar tillsammans med föreningslivet på alla nivåer, över hela länet, för att skapa meningsfull fritid för våra unga. Vi driver lokala och regionala tillväxtfrågor och ser till att miljöcertifiera hela vår verksamhet. Vi jobbar skadeförebyggande och målmedvetet för att öka tryggheten. Allt vi gör tillsammans hänger ihop och formar vår gemensamma framtid. Så låt oss göra något bra.

Läs mer

Miljö

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Miljöarbete

Vårt arbete för att minska antalet skador gynnar miljön. Men vi gör mycket annat också. Läs om våra initiativ.

Samhällsengagemang

Vår vision om trygghet i vardagen är ledstjärnan både i vår egen verksamhet och i de lokala initiativ vi stödjer.

Hållbarhetsredovisning

Här får du en bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat.

Ansvarsfulla investeringar

Vi är övertygade om att de bolag som tar ansvar för miljö och sociala frågor är de bästa investeringarna.

Forskning

Vi stödjer forskning som skapar en tryggare framtid. Bland annat inom områdena klimat, trafik och bostäder.

Mångfald och jämställdhet

Vårt arbete inom mångfald och jämställdhet hjälper oss skapa trygghet för människor oavsett livssituation.