Vi investerar ytterligare till stöd för virusdrabbade länder

Nu gör Länsförsäkringar ytterligare en investering i en social obligation för att motverka effekterna av Covid-19.

Länsförsäkringar Liv, Fond och Sak har tidigare investerat cirka 300 miljoner kronor i en social obligation utgiven av International Finance Corporation (IFC), som är en del av Världsbanken. Nu går Länsförsäkringar in med närmare 380 miljoner kronor i ytterligare en social obligation utgiven av Europeiska Investeringsbanken.

– Genom den här investeringen i Europeiska Investeringsbankens obligation får vi möjlighet att stötta det hårt drabbade Europa under pågående pandemi. Emissionens avsikter speglar även vårt eget arbete med ansvarsfulla investeringar och bidrar till FNs globala mål 3 om god hälsa och välbefinnande, ett av Länsförsäkringars prioriterade globala hållbarhetsmål, säger Kristofer Dreiman, chef för ansvarsfulla investeringar på Länsförsäkringar AB.

Läs mer om investeringen i pressmeddelandet

Se alla nyheter