Åsksäsongen har dragit igång - så skyddar du dig

Vi har märkt en kraftig ökning av antalet åskskador i länet de senaste åren. Åskskadorna har ökat i hela länet men Härjedalen sticker ut eftersom nästan 40% av de anmälda åskskadorna under 2018 inträffade i Härjedalen. Men det finns sätt att skydda ditt hem och dina ägodelar.

Anledningarna till att skadorna ökar är flera, vi har mer känslig och dyrare elektronik i och runt våra hem och åsksäsongen tenderar att bli längre och vissa år även intensivare. 

Skador på elektronik utomhus

Elektroniska produkter som skadas har till viss del ändrats under åren, fler och fler åskskador drabbar solceller, robotgräsklippare, ”smarta hem el”, utomhus-SPA, belysning och garageportar.

Skador inne i huset

Vid åsknedslag är det ofta överspänningar som kommer in via el- och teleledningar som orsakar skador. Det är vanligt att elektroniska enheter som datorer, tv, kyl, frys och larm slås ut. Genom att låta en ett auktoriserat elföretag installera överspänningsskydd kan du skydda dig mot de flesta åskskador.

Vad är överspänningsskydd?

Överspänningsskyddet kallas också inledningsskydd. Det leder överspänningen till elnätets jord vid ett åsknedslag. På så sätt hindras den kraftiga spänningen som åskan orsakar att vandra vidare in i elnätet i ditt hus och skada elektronisk utrustning. I värsta fall kan elnätet slås ut. Har du flera byggnader kan du behöva se över skyddet även för dem. Det gäller även slingor för robotgräsklippare.

Det finns olika grader av överspänningsskydd. Beroende på om du bor i tätort eller på landsbygden kan behovet av skydd se olika ut. Byggnader på landsbygden behöver alltid ett grovskydd eller kombiskydd.

Gör en skadeanmälan

Om olyckan har varit framme

Även om du gör allting rätt så kan olyckan vara framme och då är det viktigt att du gör en skadeanmälan. Det snabbaste och enklaste sättet att anmäla en skada är via vår webbplats eller via appen. Skadeanmälan är enkel att använda, du kan bifoga foton, kvitton och även komplettera din anmälan i efterhand.

Till skadeanmälan

Så skyddar du dig när det åskar

  • Dra ur strömkontakter på elektronik som tv, dator, modem och robotgräsklippare.
  • Ladda inte mobil, elbil, elcykel eller annan utrustning.
  • Använd aldrig lampor, kontakter, sladdar eller elektriska apparater som verkar skadade, luktar eller låter konstigt efter ett åskväder.
  • Installera överspänningsskydd och jordfelsbrytare.
  • Kontrollera regelbundet funktionen på jordfelsbrytare, brandvarnare och att överspänningsskyddet inte är utslaget.

Läs mer om hur du skyddar dig

Om du misstänker att blixten slagit ned

Kontrollera alla utrymmen i huset flera gånger under första dygnet så att brand inte utvecklats. Titta, lukta och lyssna. Har du minsta misstanke om brand, kontakta Räddningstjänsten.

  • Kontrollera att alla elanslutna apparater och maskiner fungerar. Om inte, kontakta reparatör för undersökning och reparatörsrapport.
  • Om du bytt eller återställt en säkring och den bryter igen, kontakta en behörig elinstallatör. Det kan finnas risk att brand uppstår.
  • Om någon fast monterad elutrustning har skadats, anlita en behörig elinstallatör för reparation och isoleringsmätning.
  • Fotografera synliga skador.

Se alla nyheter