Utan fossiler blir Jämtland och Härjedalen mer konkurrenskraftigt

2030 ska länet ska vara fossilbränslefritt. Det innebär att vi tillsammans med andra företag och organisationer måste minska regionens utsläpp med minst 10 procent per år. För att det ska vara möjligt krävs det stora förändringar, breda samarbeten men också drivna engagerade entreprenörer.

För oss som försäkringsbolag och för våra kunder är det tydligt hur klimatförändringarna påverkar oss alla. Det kommer större vattenmängder, vinden fäller mer skog, det brinner när värmen och torkan är lång. Som skogslän blir det extra tydligt men också som län med en stark besöksnäring.  

År 2019 startade Trevor Yost, Eric Ljudén och Niclas Gravenfors Guestbike Åre. Grundidén är att man ska kunna ta sig runt i skidorten Åre miljövänligt, enkelt och snabbt. Med en app kan bybor och besökare hyra elcyklar. Mindre utsläpp och Åre får en trevligare miljö med färre bilar.
– Vi tyckte det saknades enkelt och bilfri transport och vi ville fylla det tomrummet. På skidorter finns ofta ingen bra infrastruktur och vid högsäsong blir det lätt trångt med mycket trafik. Med cykel som även klarar vinterväglag blir miljön bättre och vi försöker vara så koldioxidneutrala vi bara kan, säger Trevor Yost.

Från Los Angeles till Åre och ut i världen
Trevor Yost har sitt ursprung från Los Angeles men kärleken tog honom till Sverige och till slut Åre. Som skidåkare har han märkt att väder och snömängder är mer nyckfulla nu.
– Jag och min familj flyttade till Åre för att vi älskar skidåkning och vill att våra barn ska växa upp i en sådan miljö. Med Guestbike som alternativ till bilar vill vi dra vårt strå till stacken för att vi ska kunna behålla den fina miljön och skidåkningen för framtida generationer, säger Trevor Yost.

När pandemin släppt sitt grepp om världen siktar Trevor Yost och sina kollegor på att expandera till andra skidorter.  Chamonix, Davos och Zermatt står överst på listan. Samtidigt har ett stort initiativ som kallas Fossilfri konkurrenskraft dragit igång i länet. Målet är att regionen ska bli fossilbränslefritt 2030. Att vi på Länsförsäkringar Jämtland tillsammans med näringsliv och organisationer är med i ett sådant samarbete är självklart. Hållbarhet är en del av kärnan i det vi gör.

Hållbar lönsamhet
Som ett lokalt kundägt försäkringsbolag är det tydligt att hållbarhet är lönsamt, bra för våra kunder och har mindre miljöpåverkan. Ett tydligt exempel är vår skadeförebyggande verksamhet. Genom att verka för minskade antal skador, får vi mindre miljöpåverkan, mindre besvär för våra kunder och en sund lönsamhet. Den bästa skadan är den som inte händer. För alla.

Som bank har vi ett stort ansvar och en stor möjlighet i hur vi investerar våra och våra kunders pengar. Att välja bort olja eller annan verksamhet är ett kraftfullt verktyg att påverka näringslivet mot en grönare framtid.

Nu låter det som att vi är det grönaste företaget i världen. Det är inte sant. Vi har mycket kvar att göra, saker att göra mer av och saker att göra ännu bättre. Vi är en bit på vägen, förutsättningarna är goda och tillsammans med er kan vi vända en utveckling som är ohållbar.  

Om Länsförsäkringar Jämtlands engagemang i länet

Som kundägt lokalt bolag stöttar Länsförsäkringar Jämtland det som bidrar till länets utveckling. Vårt samhällsengagemang utgår till stor del från FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Mål nummer 13 och dess delmål handlar om att bekämpa klimatförändringarna. Att minska koldioxidutsläppen är en nyckel för att bromsa planetens temperaturökning.