Vårt engagemang för en hållbar miljö

Klimatförändringarna innebär ökade risker vilket påverkar omfattningenav skador och det drabbar våra kunder. Därför är det en självklarhet för oss att engagera oss i dessa frågor.

Det viktigaste för Länsförsäkringar Jämtland är att arbeta skadeförebyggande. Vi gör det för att minska risker för skador orsakade av klimatförändringarna, men också för att minska skadornas negativa påverkan på klimatet, till exempel koldioxidutsläpp.

Länsförsäkringar Jämtland försäkrar cirka 60 procent av allt boende i Jämtlands län, cirka 55 procent av alla företag och cirka 65 procent av alla lantbruk. Vi finns närvarande över hela landet, är lokalt engagerade och är en del av det samhälle där klimatförändringarna märks. Klimatfrågorna har stor betydelse för våra kunder och därför är det naturligt för oss att engagera oss.

Som marknadsledande försäkringsbolag med stark lokal närvaro har vi ett stort intresse av att begränsa negativa effekter på kort och lång sikt.

Konkret innebär vårt miljöarbete att vi:

  • Utbildar vår personal i miljökunskap
  • Skadeförebygger brand- och vattenskador
  • Enbart kör miljöbilar
  • Köper Bra Miljöval t.ex. grön el
  • Miljökrav på leverantörer
  • Miljöcertifierad enlig ISO 14001
  • Stöder klimatforskning
  • Återvinningsförsäkring för lantbruk