Trygghetsgenomgång

Boka din Trygghetsgenomgång Vattenskador är en av de vanligaste skadorna, och de är kostsamma för oss och besvärliga för våra kunder. Om du tecknar en boendeförsäkring eller redan är boendeförsäkringskund hos oss har du möjlighet att boka en kostnadsfri Trygghetsgenomgång av sitt hem. Vad är en Trygghetsgenomgång? När vi gör en Trygghetsgenomgång i ditt hem tittar vi bland annat på vattenanslutningar och golvbrunnar i kök och våtrum, inspekterar brandvarnarnas placering och funktion, och säkerställer så att det finns brandfilt och brandvarnare i hemmet. Boka Trygghetsgenomgång

Vad händer under en Trygghetsgenomgång?

Få goda råd från våra erfarna rådgivare

Undvik tråkigheter

Våra boendeförsäkringskunder får erbjudande om att träffa Fredrik för en Trygghetsgenomgång, bland annat för att förebygga vattenskador. Om oturen varit framme är det Rolf som kommer på besök. Fredrik gör 400 Trygghetsgenomgångar varje år, och Rolf besiktar de allra flesta större vattenskador som drabbat våra kunder. Så de har en stor samlad kunskap och erfarenhet på området. Här berättar de om sina erfarenheter och ger råd.

Vattenskador är en av de vanligaste skadorna, och de är kostsamma för oss och besvärliga för våra kunder. Därför får de som tecknar en boendeförsäkring erbjudande om en Trygghetsgenomgång av sitt hem, men det är inte obligatoriskt.

– Med undantag för fritidshus större än 300 kvadratmeter – där krävs en trygghetsgenomgång för att fullvärdesförsäkra, speciellt om det är ett äldre hus, säger Fredrik.

Det är Fredrik Edholm, skadeförebyggare, som kunderna får träffa. Det han fokuserar på under Trygghetsgenomgången är att förebygga brand- och vattenskador – dvs. de allra vanligaste, kostsammaste och många gånger tråkigaste skadorna i ett hem.

– Det handlar mycket om att ge kunderna tips och råd om vad de behöver tänka på, vad de behöver åtgärda, för att undvika vatten- och brandskador. Och det är ytterst få som tackar nej till Trygghetsgenomgången, berättar Fredrik.

När Fredrik gör en Trygghetsgenomgång tittar han bland annat på vattenanslutningar och golvbrunnar i kök och våtrum, inspekterar brandvarnarnas placering och funktion, och säkerställer så att det finns brandfilt och brandvarnare i hemmet. Fredrik konstaterar att köket, diskbänksskåpet, är den vanligaste platsen när det gäller risk för vattenskada eller läckage. Många håller inte koll på om slangar och kopplingar är täta.

– Antingen lägger man in en vattentät matta eller en insats som viks upp mot stommen och sedan tätas mot avlopp och rör (finns att köpa på byggvaruhus). Komplettera gärna med ett vattenlarm som varnar vid vattenläckage – det piper om sensorerna blir fuktiga, berättar Fredrik.

Men även om vattenskador till följd av läckage under diskbänkar är vanliga, så är det inte dessa som står för de mest omfattande och kostsamma skadorna – det är frysskadorna. Det berättar Rolf Gunnarsson som arbetar som besiktningstekniker och är den som besöker kunderna när olyckan trots allt varit framme.

För att säkerställa att det inte är för kallt där vattnet kommer in, oftast under diskbänken, ska inomhustemperaturen alltid vara minst 15 grader. Enligt villkoren i villahem- och fritidshusförsäkringen är det en förutsättning för att få full ersättning vid vattenskada. Ett tips är också att lämna dörrarna till diskbänksskåpet öppna när huset står tomt.

– Tio grader räcker inte. Om huset står obebott, ingen spolar i kranarna och det är minusgrader ute kan det vara nollgradigt eller till och med minusgrader precis där vattnet kommer in. Och det är ofta där det fryser, konstaterar Rolf.

Och Rolf vet vad han pratar om. Mer än 30 timmar i veckan är han ute hos våra skadedrabbade kunder, för att bedöma omfattning, påbörja torknings- och saneringsarbete, och ge råd.

– Många är förtvivlade, och de är oerhört tacksamma över att jag kommer ut snabbt, avslutar Rolf.

Skadeförebyggande produkter

Brandvarnare

Optisk brandvarnare eller kolmonoxidvarnare

Diskbänksinsats

Läggs in på botten under diskbänken

Diskmaskin/Kyl/Frysunderlägg

Passar både fristående och inbyggda skåp