Risk för att taket på ditt hus börjar läcka

Den snörika vintern kan skapa bekymmer för dig som husägare. Ju mer snö som ligger på taket och isolerar, desto varmare blir det närmast yttertaket och desto större blir risken för takläckage.

Vatten kryper in i skarvar

Eftersom det sker ett visst värmeläckage genom vindbjälklaget i ett uppvärmt hus smälter snölagret närmast yttertaket. Om du inte tar bort snön så kan vatten dämmas upp närmast yttertaket och det kan krypa in i skarvar runt anslutningar för ventilation, skorsten eller takkupor. Om du skottar bort den isolerande snön och lämnar ungefär en decimeter så tar du bort den isolerande effekten av snön - lagret närmast taket blir kallt och fryser.

Vattenläckage som uppstår på grund av den isolerande effekten av snön handlar ofta om relativt små mängder vatten. Vanligen upptäcker du det som vattenrosor i innertaket, att en vägg blir fuktig, eller så syns det enbart på vinden. Så det är viktigt att hålla koll.

Så gäller din försäkring

Din villaförsäkring ska skydda dig mot plötsliga och oförutsedda skador och olyckor, skador som du rimligen inte kan förhindra eller förutse. Det innebär att du alltså inte kan låta bli att ta hand om ditt hus och tänka "jag har ju en försäkring om något skulle hända". Snön har legat tjock på taken sedan i julas, vilket innebär att du som husägare och försäkringstagare haft gott om tid på dig att skotta av taket.

Skador på yttertaket ersätts inte av försäkringen. Därför är det viktigt att du som husägare har koll på taken och skottar när och där det behövs.

Om du vill vara på den säkra sidan i alla avseenden – skotta taket!

Takskottning - skotta taket rätt

Efter kraftiga snöfall är det många husägare som oroar sig för snön som finns på taket och när man behöver skotta. Men med fel teknik kan du skada både dig själv och ditt hus.

Tips och råd kring takskottning

Se alla nyheter