Vilken påverkan har Länsförsäkringar Halland på klimatet?

Vi på Länsförsäkringar Halland tar ett stort ansvar i att säkerställa att vår verksamhet bedrivs i linje med de globala, nationella och regionala målen kring att reducera den globala uppvärmningen.

I Länsförsäkringar Hallands årliga hållbarhetsredovisning redovisas hållbarhetsarbetet, där miljö- och klimatrelaterade faktorer beskrivs. Ta del av vår Hållbarhetsredovisning här (pdf)

Hur mäter vi vårt klimatavtryck?

På Länsförsäkringar Halland mäter vi vår klimatpåverkan genom ett så kallat klimatbokslut. I bokslutet har vi som ambition att mäta koldioxidavtrycket för hela verksamheten. Det kan exempelvis vara från en nytecknad försäkring till hantering av en skada - och allt som händer där emellan.

Koldioxidavtrycket mäts och analyseras årligen. Målet är att få en tydlig bild av var i värdekedjan avtryck uppstår, hur stora avtrycken är och vad vi kan göra för att minimera dessa.

 

Nyckeltal 2021
Ekonomisk omsättning (MSEK) 868,3
Antal anställda 200
Total klimatpåverkan (tCO2e) 4 454,2
Klimatpåverkan Scope 1+2 (tCO2e) 216,7
Klimatpåverkan Scope 3 (tCO2e) 4 237,6
Klimatpåverkan Scope 1+2 per MSEK (tCO2e) 0,2
Total klimatpåverkan per MSEK (tCO2e) 5,1
Klimatpåverkan Scope 1+2 per anställd (tCO2e) 1,1
Total klimatpåverkan per anställd (tCO2e) 22,3

Vill du veta mer om vad som ligger bakom siffrorna? Läs vår analys av klimatbokslutet 2021.

Vad gör vi på Länsförsäkringar Halland för att minska vårt klimatavtryck?

Vi arbetar för att minska verksamhetens klimatavtryck utifrån två perspektiv:

  1. Direkta avtryck - kopplade till det arbete som utförs.
  2. Kompetens - hur blir vi en kunning part inom området? Hur kan vi, genom att öka vår egen kompetens och sprida kunskap, vara delaktiga och bidra till att ställa om det halländska samhället och hantera klimatförändringarna på bästa möjliga sätt?

Det händer mycket inom finansbranschen och klimatfrågorna står högt på agendan, självklart även för Länsförsäkringar Halland. Ökad kompetens och tydliga strategier är prioriterade frågor, tillsammans med konkreta projekt inom exempelvis cirkulära modeller och skadeförebyggande aktiviteter. 

Här är några exempel på hur vi konkret jobbar för att minska våra utsläpp:

Klimatbokslut

Undvik skador

Ansvarsfulla investeringar

Fondkurser - jämför och hitta rätt i fondlistan

Under hösten 2021 har vi som ambition att färdigställa riktlinjen för reducering av bolagets klimatavtryck.

Hur klimatkompenserar vi på Länsförsäkringar Halland vårt avtryck?

Länsförsäkringar Halland kommer alltid generera ett fotavtryck, en negativ klimatpåverkan, men vi kommer att göra allt vi kan för att reducera detta avtryck.

Den del som inte kan reduceras, genom att till exempel förändrade processer, vill vi binda tillbaka i jord eller hav. Som kundägt och halländskt bolag vill vi göra detta lokalt, så nära våra kunder som möjligt. Här utforskar vi just nu möjliga samarbeten på lokal nivå.

Behöver du hjälp och stöd i klimatfrågor?

Är du kund hos oss på Länsförsäkringar Halland och har frågor om vårt arbete med klimatförändringarna? Eller är du bara allmänt intresserad av klimatfrågor?

Kontakta oss: