Miljö och klimat

För oss på Länsförsäkringar Halland är klimat och vår miljö verkliga hjärtefrågor. Som kundägt försäkringsbolag har vi ett stort ansvar att investera i kundernas framtid, och vi har en stark vilja att dela med oss av våra kunskaper - allt för att förebygga skador och bidra till en trygg miljö i det halländska samhället.

Vad är en klimatrisk?

En klimatrisk är en risk som till följd av klimatförändringarna får konsekvenser på samhället, individen och på företagens affärsverksamheter. Hur bedömer man hur allvarlig en klimatrisk är och vilka klimatrisker är extra viktiga för Länsförsäkringar Halland?

Läs mer om klimatrisker

Hur påverkas vi av ett förändrat klimat?

Jordens medeltemperatur ökar i allt snabbare takt. Vilka konsekvenser får en ökad medeltemperatur för samhället och mänskligheten, och därmed för Halland och hallänningarna - och även för oss som försäkringsbolag?

Läs mer om hur vi påverkas

Vilken påverkan har Länsförsäkringar Halland på klimatet?

Vad kan vi på Länsförsäkringar Halland göra för att minimera vår egen negativa klimatpåverkan? Hur kan vi som aktiv aktör och kunnig part på marknaden hjälpa våra kunder och samhället i stort att hantera de risker och identifiera de möjligheter som ett förändrat klimat medför?

Läs mer om hur vi mäter och minskar vårt klimatavtryck

Hur minskar vi hallänningar vår påverkan på klimatet?

Oavsett om du är en privatperson, lantbrukare eller ett företag finns det saker att göra för att minska din klimatpåverkan. Vi delar vår kunskap kring klimatförändringar för att hjälpa er kunder att göra denna omställning.

Läs mer om hur du kan minska din klimatpåverkan