Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Gotland

Reflexvästar till förskolor

Vi erbjuder förskolor på Gotland att kostnadsfritt få reflexvästar till barnen. SJälvklart finns motsvarande västar till personalen på förskolan.  

Vi delar ut reflexvästar

Tanka el vid Visbykontoret – Året runt

Du kan ladda din elbil under tiden du besöker vårt kontor i Visby. Laddningsstolpen finns på vår kundparkering och välkomnar dig året runt.

Välkommen till oss!

Nattvandring

Tillsammans med idrottsföreningar nattvandrar vi för ett tryggare Gotland.

Läs mer om Nattvandring

Barnarmband - för en tryggare sommar

Sommaren är äventyrens tid, framförallt får våra barn. Därför delar vi ut informationsband.

Läs mer om Barnarmbanden

Sommarsimskola

Vi anordnar tillsammans med  Svenska livräddningssällskapet Gotland en sommarsimskola för barn på Gotland.

Mer om Sommarsimskolan

Sponsring som gynnar nutid och framtid

Vi ser till att våra insatser för att stötta och hjälpa Gotland hamnar på hela ön. Precis som våra bank- och försäkringstjänster handlar våra åtaganden inom sponsring om att vara nära hela Gotland.

Läs mer och ansök

Tryggare Gotland

För att minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgare och verksamma på ön, samt stärka och utveckla det förebyggande arbetet engagerar vi oss i nätverket Tryggare Gotland.

Läs mer om samarbetet

Hjärtat slår för Gotland

Vid hjärtstopp är tid något som kan avgöra en människas liv. För att minska tiden engagerar vi oss i "Hjärtat slår för Gotland". Ett projekt som går ut på att öka tryggheten och beredskapen för alla som vistas på Gotland och öka handlingsberedskapen hos individen.

En hjärtstartare i varje socken

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond