Illustration av olika typer av samhällsengagemang.
Illustration av olika typer av samhällsengagemang.

Hållbarhet och samhällsengagemang

Som kundägt bolag är kundnyttan ledstjärnan i allt vi gör. Våra insatser för ett tryggt och hållbart samhälle gynnar inte enbart våra kunder, det är ett sätt för oss att göra gott för hela Gotland.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vårt ansvar

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet är en naturlig del av Länsförsäkringsgruppens verksamhet. Länsförsäkringar Gotlands arbete med att skapa förutsättningar för trygghet och möjligheter inbegriper ett flertal av de globala mål som FN tagit fram. Vi ska arbeta mot dessa mål i samklang med våra kunder och andra intressenter för att gynna ett livskraftigt och hållbart Gotland.