Hållbar sponsring

Som kundägt bolag är det extra viktigt att vi använder våra pengar på ett ansvarsfullt sätt. Därför vill vi säkerställa att de pengar vi delar ut till sponsring också bidrar till att utveckla Gotland och gotlänningarna.
Icons/70px/Quotation-mark-70
1,2 miljoner kronor. Så mycket fördelar vi ut i sponsring varje år till gotländska föreningar och evenemang. En insats som känns viktig idag och för framtiden.
Daniel Eriksson, Hållbarhetschef

Hållbar sponsring

Om vår sponsring

Vi har alla ett ansvar att bidra till ett hållbart samhälle. För oss på Länsförsäkringar Gotland är sponsring en viktig del av vårt samhällsansvar och vi investerar varje år 1,2 miljoner kronor i det gotländska föreningslivet, där vi tillsammans med våra samarbetspartners kan verka för ett hälsosamt, inkluderande och jämställt Gotland.

Vi stöttar föreningar som vill utvecklas, bidra till samhället och skapa goda förutsättningar för hälsosamma gotlänningar. Exempelvis genom att ta ställning och jobba aktivt med frågor som mobbning, trakasserier, inkludering eller fysisk och psykisk hälsa. Att ha en aktiv fritid ska vara roligt och utvecklande. Det är något vi ska hålla på med hela livet och genom vår sponsring vill vi göra det möjligt för så många som möjligt.

Du kan ansöka om sponsring när som helst under året.

Säsongs-/föreningssponsring hanteras två gånger om året, i början av året samt i början av sommaren.

Ansökningar för evenemang hanteras löpande.

Vi sponsrar föreningar som

 • Har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet
 • Har en värdegrundspolicy
 • Har en trafiksäkerhetspolicy
 • Har en alkohol- och drogpolicy
 • Tar samhällsansvar
 • Verkar skadeförebyggande
 • Främjar vardagskultur snarare än kulturelit
 • Vill utveckla sitt hållbarhetsarbete i föreningen

Vi sponsrar inte

 • Enskilda individer
 • Föreningar baserade utanför Gotland
 • Föreningar/aktiviteter med religiös eller partipolitisk
  verksamhet
 • Föreningar/aktiviteter utan en fungerande organisation.
  eller där vi inte kan kontrollera vart pengarna går
 • Förskott efter önskemål. Dvs, vi betalar inte ut kommande ansökningsperiods belopp tidigare än vad avtalet anger

På vilket sätt är vår sponsring hållbar?

En aktiv fritid påverkar både fysisk och psykisk hälsa på ett positivt sätt. Att må bra är grundläggande för att orka med allt annat, t.ex. arbete, familj, vänner och livet i allmänhet. Vår hälsa är alltså central för ett hållbart samhälle.

Tillsammans med de föreningar vi sponsrar lyfter vi frågor om värdegrund och beteenden. Att vara med i en förening ska vara roligt och givande samtidigt som det ska utveckla individen både på ett fysiskt och psykiskt plan. Vi premierar föreningar som visar på vilja att ge mer till sina medlemmar genom att se till att de får utöva sin aktivitet i en trygg miljö. En trygg miljö skapas genom bland annat nolltolerans för mobbning, trakasserier och våld, men också genom kamratskap, gemenskap och inkludering.

Läs gärna mer på tryggaregotland.se
Där hittar du även information om fler av våra samhällsengagemang.


LF Gotland