Agenda 2030

FNs 193 medlemsländer har tillsammans beslutat om att uppnå fyra saker till 2030: Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Detta gemensamma beslut går under namnet Agenda 2030.

För att uppnå Agenda 2030 har 17 Globala mål tagits fram. Dessa jobbar nu alla länder med, regionalt och lokalt, för att tillsammans och med gemensam kraft skapa en hållbar värld.

Vi på Länsförsäkringar Gotland stödjer arbetet med dessa mål och vi vill gärna dela med oss om vad vi gör i vårt arbete för ett hållbarare Gotland. Några av målen träffar vår verksamhet mer direkt än andra och därför har vi mer aktiviteter som anknyter till dessa. Här nedan ser du exempel på sådant vi gör inom de olika målen för att skapa en hållbar framtid.

Målet träffar inte vår verksamhet så direkt, därför väljer vi just nu att fokusera mer på andra mål.

Målet träffar inte vår verksamhet så direkt, därför väljer vi just nu att fokusera mer på andra mål.

 • Bidrar till ökad psykisk hälsa på ön genom Mind//Shift.
 • Utbildar Guldhjärnor i Första hjälpen till psykisk hälsa.
 • Sponsrar föreningslivet med 1,2 miljoner per år.
 • Arbetar för minskade olyckor i trafiken.
 • Stöttar föreningslivet i att utbilda styrelser och ledare.
 • Informerar och stöttar kunder till en god personlig ekonomi.
 • Bidrar med kunskap om ekonomi och företagande.
 • Arbetar för en jämställd arbetsplats.
 • Tar hänsyn till jämtställdhet och geografi när vi fördelar vår sponsring över ön.
 • Samverkar med lantbruksnäringen kring lagerhållning av vatten.
 • Följer och optimerar vår energiförbrukning.
 • Köper klimartsmart el.
 • Deltar i arbetet med Gotlands energiomställning,
 • Ställer krav på våra leverantörer och samarbetspartners.
 • Investerar ansvarsfullt.
 • Bidrar med startkapital till nya Start Up-bolag genom vår såddfond.

Bedriver forskning och innovation inom:

 • Framtidens samhällen.
 • Tekniska innovationer som kan generera smartare lösningar och minska resursanvändningen.

Det vi gör idag formar vår framtid

Bryr vi oss om varandra och samhället där vi lever, då blir det bra på riktigt. Idag, i morgon och för all tid. Tillsammans gör vi hela Gotland bättre.

Arbetar för mångfald, allas lika värde och möjlighet att delta:

 • På arbetsplatsen.
 • I vår kontakt med våra kunder.
 • I vårt samhällsengagemang på Gotland.
 • Stödjer utvecklande och trygghetsskapande initiativ.
 • Arbetar brottsförebyggande.
 • Arbetar för ökad trygghet i trafiken.
 • Bistår kunder med insamling av skrot och farligt avfall.
 • Skadeförebyggande arbete i hemmen.

Arbetar med att förhindra att skador uppstår vilket ger:

 • Minskad resursanvänding vid reparation
 • Minskad nykonsumtion
 • Ökad livslängd på ägodelar
 • Driver våra fordon med fossilfritt bränsle.
 • Skadeförebyggande arbete för minskat koldioxidutsläpp och energiåtgång vid t.ex. brand, reparation eller nytillverkning.
 • Arbetar för att minska övergödning av havet genom lagerhållning av vatten i samverkan med lantbruksnäringen.
 • Den biologiska mångfalden påverkas positivt av vår samverkar med lantbruksnäringen kring lagerhållning av vatten.
 • Verkar mot mutor och korruption.
 • Tillhandahåller tillförlitliga tjänster inom bank och försäkring.
 • Samverkar med bland annat våra kunder, partners och organisationer i syfte att bidra till att de Globala målen uppfylls.

Globala målen

Den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Avskaffa extrem fattigdom. Minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Främja fred och rättvisa. Lösa klimatkrisen.

Till globalamalen.se