Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Gotland

Vi finns nära

Vi som jobbar på Länsförsäkringar Gotland bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Vi tror att det är därför som Länsförsäkringar Gotland får så fina betyg i olika kundnöjdhetsundersökningar.

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkringar Gotland är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Allt för din ekonomiska trygghet

Vi kan hjälpa dig med det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, inte bara det som har med pengar att göra och inte bara om du vill byta bostad, utan allt. Samlat på samma ställe.

Vi vill leva nära våra kunder och skapa trygghet genom livets alla skeden. Vill du veta mer om oss eller har frågor tveka inte att ta kontakt med oss.

Länsförsäkringar Gotland
Organisationsnummer 534000-6369
Box 1224
621 23 Visby
E-post: info@lfgotland.se


Kundinflytande

Hos oss kan du som kund påverka bolaget - du undrar kanske hur?

Länsförsäkringar Gotland har bedrivit verksamhet på Gotland sedan tidigt 1800-tal. Vi har blivit framgångsrika och uppskattade mycket tack vare vår starka lokala förankring, där alla beslut tas på Gotland för gotlänningarnas bästa.

Som kund är du delägare och har möjlighet att påverka företaget. Detta är möjligt genom vårt egna fullmäktige. Dessa trettio personer som är spridda över Gotland kan du själv ha en dialog med om du så önskar.


Organisation och ledning

Fullmäktige

Vi bryr oss om vad våra försäkringstagare/ägare tycker och du kan själv vara med och påverka.

Den 27 november 2019 arrangerades det senaste valet till fullmäktige. Då valdes de 33 ledamöter som ska utgöra fullmäktige från och med 1/1 2020. Ledamöterna är valda på två respektive fyra år och kommer att utgöra en bolagsstämma och utse valberedning och bolagsstyrelse.

Sittande fullmäktige

Valberedning

Valda ledamöter enligt 2019 års val


Styrelse

Styrelsen för Länsförsäkringar Gotland består av småföretagare, lantbrukare samt privatpersoner vilka också är kunder i företaget. Ledamöterna väljs normalt på en mandattid om tre år förutom ordförande som väljs på ett år i taget.

Eva Wetterdal - Ordförande

Egen företagare, Organisation & Person.
Invald år 2011

Anders Hägg - Vice ordförande

Konsult. Invald år 2012

Stefan Svensson

Egen företagare. Norrbys och Rosendahls Gårdar AB.
Invald år 1996

Henrik Ringbom

VD BRS Networks
Invald år 2015

Gunnar Jonasson

Flygplatschef  Visby Airport
Invald år 2016

Josefin Knudsen

Invald år 2019

Örjan Söderberg

Invald år 2019

Marcus Bogren

Personalrepresentant

 

Styrelsen arbetar i enlighet med Instruktion för styrelsen.

Styrelsens arbetsinstruktion

Företagsledning

Företagsledningens uppgift
Företagsledningen leds av VD och har som uppgift att leda och utveckla Länsförsäkringar Gotland i enlighet med de mål, krav och riktlinjer som styrelsen från tid till annan fastställer

Henrik Stangel - VD

Tel: 0498-28 18 98
E-post: henrik.stangel@lfgotland.se

Mikael Swenson - Bankchef

Tel: 0498-28 18 45
E-post: mikael.swenson@lfgotland.se

Martin Becker - Försäkringschef

Tel: 0498-28 18 79
E-post: martin.becker@lfgotland.se

Martin Sjöli - Skadechef

Tel: 0498-28 18 33
E-post: martin.sjoli@lfgotland.se

Sandra Nährstrand - HR-chef

Tel: 0498-28 18 53
E-post: sandra.nahrstrand@lfgotland.se

Richard Berggren - Ekonomichef

Tel: 0498-28 18 11
E-post: richard.berggren@lfgotland.se

Daniel Eriksson - Marknads- och Kommunikationschef

Tel: 0498-28 18 52
E-post: daniel.eriksson@lfgotland.se


Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa mer om Länsförsäkringar Gotlands bolagsordning.

Bolagsordning

Årsredovisning och finansiell information

Årsredovisningar för Länsföräkringar Gotland hittar du under på via följande länk.

Finansiellt


Bolagsstämma

Årets bolagstämma ägde rum den 26 april och hölls på Sjöviksgården i Ljugarn.

Protokoll

 


Samhällsengagemang och miljö

Miljö

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Ekonomiskt ansvar

När vi investerar finansiellt gör vi det i verksamheter med god uthållighet och i de som uppfyller rimliga etiska och miljömässiga krav