Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar Gotlands årsredovisning

Årsredovisning 2018

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Året i några korta punkter

  • Året präglades av lite högre skadekostnader och lite större skadehändelser. Bolaget har under 2018 hanterat nästan 9 500 skador.
  • Vår bank växer! Tillväxten inom bankverksamheten är glädjande med en omslutning som vuxit med 6 procent.
  • Under året lanserades Privatmötet, där privatpersoner som gör fysiska spontanbesök ska kunna få hjälp med både försäkringsärenden samt enklare bankärenden av samma person.
  • Även 2018 satsade vi vidare i vårt skadeförebyggande arbete genom att medverka i kampanjen ”Sveriges största brandövning”.
  • Bolaget firade under året 190 år som kundägt företag och detta firades under september på flera platser på Gotland med aktiviteter för hela familjen. Under slutet av 2018 betalades en rekordåterbäring på 70 miljoner kronor till alla sakförsäkringskunder.

Läs hela årsredovisningen

Rapport om solvens och finansiell ställning för 2018.

Läs rapporten

Marknadsandelar %
Privat sakförsäkring 46-83 
Lantbrukshushållsförsäkring 90
Företagsförsäkring 46-62
Privatmarknad bank 20

Årsredovisningar från tidigare år

Om Länsförsäkringar Gotland

Vi finns nära

Vi som jobbar på Länsförsäkringar Gotland bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Vi tror att det är därför som Länsförsäkringar Gotland får så fina betyg i olika kundnöjdhetsundersökningar.

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkringar Gotland är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Läs mer om Länsförsäkringar Gotland

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete