Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar Gotlands årsredovisning

Årsredovisning 2018

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Året i några korta punkter

  • Året 2019 inleddes den 2 januari med stormen Alfrida. Antalet skador var det högsta någonsin, sett till en enskild storm. Hela 456 skadeärenden är relaterade till Alfrida och belastningen på skadeavdelningen var tidvis hård och tog hela första halvåret att få i balans.
  • I den operativa verksamheten så har vi under året arbetat med att byta ut hela vårt centrala banksystem. En satsning som klassats som ett av Sveriges största IT-plattformsbyten. Rigoröst förarbete och planering säkerställde att driftssättningen helgen den 6-7 april blev lyckad.
  • Under året har 11 stycken nya medarbetare hälsats välkomna till bolaget. Ett fåtal till nya tjänster såsom affärscontroller och hållbarhetsanvarig, resterande som ersättningsrekryteringar och för pensionsavgångar.
  • Hälsoområdet har stått i fokus där vi tagit ytterligare steg i vår   idrottssponsring med ökat fokus på schysst idrott. Vid sidan om fysisk hälsa så är idrottsrörelsen en extremt viktig värderingsskapande plattform för inte minst våra unga.
  • Vi har gjort stora satsningar inom området för psykisk hälsa,
    som en av grundarna för rörelsen Mind//Shift. Under Almedalsveckan
    gjordes ett manifest tillsammans med 21 olika företag och organisationer

Läs hela årsredovisningen

Rapport om solvens och finansiell ställning

Rapport för 2019

Rapport för 2018

Rapport för 2017

Marknadsandelar %
Privat sakförsäkring 46-83 
Lantbrukshushållsförsäkring 90
Företagsförsäkring 46-62
Privatmarknad bank 20

Årsredovisningar från tidigare år

  •  

Om Länsförsäkringar Gotland

Vi finns nära

Vi som jobbar på Länsförsäkringar Gotland bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta. Vi tror att det är därför som Länsförsäkringar Gotland får så fina betyg i olika kundnöjdhetsundersökningar.

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkringar Gotland är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Läs mer om Länsförsäkringar Gotland

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete