Bolagsstyrning och ledning

Här kan läsa mer om hur bolaget styrs, från våra ägarrepresentanter i fullmäktige till styrelse och företagsledning.

Fullmäktige

Länsförsäkringar Gotland är ett kundägt bolag och fullmäktige är alla ägares röst. Det är till dem du som kund vänder dig om du har tankar och idéer som du vill ska lyftas i bolaget.

Alla försäkringskunder kan bli medlemmar i fullmäktige, inför varje val går det att nominera sig själv eller någon man tycker skulle platsa i fullmäktige.

Vi strävar efter en god geografisk spridning bland våra ledamöter för att få representation från hela Gotland.

 

Namn Ort
Tuss Almgren Vall  
Fredrik Andersson Visby
Cecilia Bjugård Fröjel  
Tomas Björkqvist Väte  
Lisa Blochmann Fårö  
Frans Brozén Fårö  
Anna Bäckstäde Atlingbo  
Katarina Ekelund Själsö  
Jenny Franzén Hejde  
John Glifberg Endre 
Göte Hansson Boge  
Bo Harstäde Dalhem  
Ulf Jacobsson Burs  
Ulrika Jernberg Visby
Mats-Ola Jesperson Västerhejde  
Mats Jörnhammar Visby
Crister Karlén Visby
Ninni Kolmodin Lau  
Bo Kristiansson Fardhem  
Eva Lerman Sanda
Richard Löwenborg Visby
Robin Malmqvist Väskinde  
Sebastian Meyer Hemse
Curt Niklasson  Näs  
Åsa M Nilsson Visby
Caroline Nygren Linde 
Anna-Karin Persson Bergius Follingbo  
Katarina Pettersson Vall
Martina Ravn Visby
Johan Stengård Visby
Örjan Sutare Stånga  
Ella Wahlgren Västerhejde  
Wolfgang Weiser Anga  

 

Ordförande

  • John Glifberg

Ledamöter

  • Lisa Blochmann
  • Crister Karlén
  • Mats Jörnhammar
  • Martina Ravn
  • Ulrika Jernberg

Valberedningens arbete styrs av dokumentet valberedningens instruktion.

Styrelse

Styrelsen för Länsförsäkringar Gotland består av personer som är verksamma på Gotland, vilka också är kunder i företaget. Ledamöterna väljs normalt på en mandattid om tre år förutom ordförande som väljs på ett år i taget.

Styrelsen arbetar i enlighet med Instruktion för styrelsen.

Styrelsens arbetsinstruktion

Örjan Söderberg - Ordförande

Företagskonsult
Invald år 2019, ordförande från 2022

Henrik Ringbom - Vice ordförande

VD, BRS Networks
Invald år 2015

Stefan Svensson

Egen företagare. Norrbys och Rosendahls Gårdar AB.
Invald år 1996

Gunnar Jonasson

Flygplatschef, Visby Airport
Invald år 2016

Sofia Munkhammar

VD, Best Western Strand Hotel Visby
Invald år 2022

Karin Sandsjö

Chief Fiancial Officer, Bisnode
Invald år 2021

Cecilia Westerholm Beer

VD/Hotelier, Grå Gåsen
Invald år 2021

Louise Sellén Pettersson

Personalrepresentant

Företagsledning

Företagsledningens uppgift
Företagsledningen leds av VD och har som uppgift att leda och utveckla Länsförsäkringar Gotland i enlighet med de mål, krav och riktlinjer som styrelsen från tid till annan fastställer.

 
Henrik Stangel - VD

Tel: 0498-28 18 98
E-post: henrik.stangel@lfgotland.se

Mikael Swenson - Bankchef

Tel: 0498-28 18 45
E-post: mikael.swenson@lfgotland.se

Martin Becker - Försäkringschef

Tel: 0498-28 18 79
E-post: martin.becker@lfgotland.se

Josefin Knudsen - Chef Skador & Skadeförebygg

Tel: 0498-28 18 15
E-post: josefin.knudsen@lfgotland.se

Sandra Nährstrand - HR-chef

Tel: 0498-28 18 53
E-post: sandra.nahrstrand@lfgotland.se

Richard Berggren - Ekonomichef

Tel: 0498-28 18 11
E-post: richard.berggren@lfgotland.se

Daniel Eriksson - Marknads- och Kommunikationschef

Tel: 0498-28 18 52
E-post: daniel.eriksson@lfgotland.se

Bolagsstämma

Bolagsstämma för Länsförsäkringar Gotland hölls den 20 april 2022 på Warfsholm i Klintehamn.

Protokoll från stämman kommer inom kort. 

Organisationsschema