Bolagsstyrning och ledning

Här kan läsa mer om hur bolaget styrs, från våra ägarrepresentanter i fullmäktige till styrelse och företagsledning.

Fullmäktige

Länsförsäkringar Gotland är ett kundägt bolag och fullmäktige är alla ägares röst. Det är till dem du som kund vänder dig om du har tankar och idéer som du vill ska lyftas i bolaget.

Alla försäkringskunder kan bli medlemmar i fullmäktige, inför varje val går det att nominera sig själv eller någon man tycker skulle platsa i fullmäktige.

Vi strävar efter en god geografisk spridning bland våra ledamöter för att få representation från hela Gotland.

 

Namn Nyval/Omval Period

John Glifberg

Omval

 2 år

Bo Harstäde

Omval

 2 år

Anna-Karin Persson Bergius

Omval

 4 år

Ella Wahlgren

Omval

 4 år

Göte Hansson

Omval

 2 år

Katarina Pettersson

Omval

 4 år

Lisa Blochmann

Omval

 4 år

Katarina Ekelund

Omval

 2 år

Mats-Ola Jesperson

Omval

 2 år

Frans Brozén

Omval

 4 år

Wolfgang Weiser

Omval

 4 år

Johan Stengård

Omval

 2 år

Åsa M Nilsson

Omval

 2 år

Robin Malmqvist

Omval

 4 år

Crister Karlén

Omval

 4 år

Cecilia Bjugård

Omval

 2 år

Fredrik Andersson

Omval

 4 år

Richard Löwenborg

Omval

 2 år

Martina Ravn

Omval

 4 år

Ulrika Jernberg

Omval

 4 år

Ulf Jacobsson

Omval

 2 år

Curt Niklasson

Omval

 2 år

Caroline Nygren

Omval

 2 år

Bo kristiansson

Omval

 4 år

Anna Bäckstäde

Omval

 4 år

Tomas Björkqvist

Omval

 2 år

Eva Lerman

Omval

 4 år

Örjan Sutare

Omval

 2 år

Ninni Kolmodin

Omval

 4 år

Tuss Almgren

Nyval

 2 år

Mats Jörnhammar

Nyval

 2 år

Sebastian Mayer

Nyval

 4 år

Jenny Franzén

Nyval

 4 år

 

Ordförande

  • John Glifberg

Ledamöter

  • Lisa Blochmann
  • Crister Karlén
  • Mats Jörnhammar
  • Martina Ravn
  • Ulrika Jernberg

Valberedningens arbete styrs av dokumentet valberedningens instruktion.

Styrelse

Styrelsen för Länsförsäkringar Gotland består av personer som är verksamma på Gotland, vilka också är kunder i företaget. Ledamöterna väljs normalt på en mandattid om tre år förutom ordförande som väljs på ett år i taget.

Styrelsen arbetar i enlighet med Instruktion för styrelsen.

Styrelsens arbetsinstruktion

Eva Wetterdal - Ordförande

Egen företagare, Organisation & Person.
Invald år 2011

Henrik Ringbom - Vice ordförande

VD, BRS Networks
Invald år 2015

Stefan Svensson

Egen företagare. Norrbys och Rosendahls Gårdar AB.
Invald år 1996

Gunnar Jonasson

Flygplatschef, Visby Airport
Invald år 2016

Örjan Söderberg

Invald år 2019

Karin Sandsjö

Chief Fiancial Officer, Bisnode
Invald år 2021

Cecilia Westerholm Beer

VD/Hotelier, Grå Gåsen
Invald år 2021

Louise Sellén Pettersson

Personalrepresentant

Företagsledning

Företagsledningens uppgift
Företagsledningen leds av VD och har som uppgift att leda och utveckla Länsförsäkringar Gotland i enlighet med de mål, krav och riktlinjer som styrelsen från tid till annan fastställer.

 
Henrik Stangel - VD

Tel: 0498-28 18 98
E-post: henrik.stangel@lfgotland.se

Mikael Swenson - Bankchef

Tel: 0498-28 18 45
E-post: mikael.swenson@lfgotland.se

Martin Becker - Försäkringschef

Tel: 0498-28 18 79
E-post: martin.becker@lfgotland.se

Josefin Knudsen - Chef Skador & Skadeförebygg

Tel: 0498-28 18 15
E-post: josefin.knudsen@lfgotland.se

Sandra Nährstrand - HR-chef

Tel: 0498-28 18 53
E-post: sandra.nahrstrand@lfgotland.se

Richard Berggren - Ekonomichef

Tel: 0498-28 18 11
E-post: richard.berggren@lfgotland.se

Daniel Eriksson - Marknads- och Kommunikationschef

Tel: 0498-28 18 52
E-post: daniel.eriksson@lfgotland.se

Bolagsstämma

Bolagsstämma kommer att hållas den 15 april 2021 och med anledning av Covid-19 så sker den digitalt via Zoom. 

Protokoll från 2020 års stämma

Organisationsschema