Förebilder, drömmar och framtidstro

Det är viktigt med förebilder, särskilt när man är ung. För att inspirera ungdomar att tro på sig själva och sin förmåga engagerar vi oss i My Dream Now. Genom att dela med sig av egna erfarenheter från studier och arbete hjälper våra medarbetare elever förstå hur viktig skolan är för att de ska lyckas förverkliga sina drömmar och hur de kan söka egna vägar till drömmar och spännande jobb.

My Dream Now är ett mentorprogram där medarbetare inom både privat och offentlig sektor får möjlighet att möta elever på högstadie- och gymnasieskolor från i huvudsak socioekonomiskt utsatta områden. Tillsammans med andra yrkesverksamma förmedlar de inspiration, kunskap och erfarenhet med syfte att hjälpa eleverna förstå sina möjligheter och sätta egna mål inför framtida studier och arbete. Klasscoacherna besöker klassen fyra gånger under ett läsår och varje träff har ett specifikt tema med konkreta övningar.

"Jag har lärt mig att tro på mig själv och kunna nå min dröm."

Enligt My Dream Now uppger 57 % av eleverna att de har blivit mer motiverade i skolan tack vare programmet.

"De har fått mig att få en inblick i hur jag vill ha min framtid och vad jag vill göra."


Vi anordnar även studiebesök för elever på vår arbetsplats för att ge dem en uppfattning om vad ett företag som arbetar bank- och försäkringstjänster kan erbjuda för framtida karriärmöjligheter.